Öppet hus med diskussion. Förslagen kring hur Avenyn ska utvecklas och förändras har varit många och nu börjar de allt mer falla på plats. Fasen med brainstorming har gått över till mer konkreta förslag och nu presenteras ett gestaltningsprogram som ska ut på remiss. Innan dess visas det upp och diskuteras under öppet hus på Konserthuset på måndag 27 maj.

”Framtidens Aveny ska vara lika iögonenfallande attraktiv som i sina bästa dagar. Stadens vackraste gata.” Så formuleras ambitionsnivån i det gestaltningsprogram som under hösten och våren har tagit form och som göteborgarna nu ombeds tycka till om.

6D1E_2.jpgTill exempel föreslås att Götaplatsen ska förlängas mot Avenyn, förbi Stadsbiblioteket, precis som det en gång var tänkt inför jubileumsutställningen 1923. Asfalten ersätts av mörk diabas och rostfritt stål som kommer att blänka och glittra tack vare de infällda strålkastare och munstycken som slungar upp både ljus och vatten ur marken. Riktningen på vattensprutet blir dock delikat, då förhoppningen samtidigt är att Götaplatsen på ett bättre sätt än idag ska inbjuda till att de intilliggande institutionerna lyfter ut sina verksamheter och bjuder på konst- och kulturaktiviteter i det fria.

Avenyn får plant granitgolv
Även Avenyn, som bilarna bara kommer att få korsa och inte köra längs med, såsom spårvagnarna, föreslås få ny beläggning. Med hjälp av granit i varierande storlek, nyans och textur ska gång-, cykel- och kollektivtrafikstråken särskiljas från varandra, men inga trottoarkanter eller liknande blir kvar. Tvärtom ska Avenyn upplevas som ett plant golv, där hela ytan från fasad till fasad är på samma nivå.

På ömse sidor om spårvagnarna, som fortfarande ska rulla mitt på den uppemot 45 meter breda Avenyn, ska först cyklisterna beredas plats med en egen zon i vardera riktningen, därefter ges plats för två åtta till tio meter breda ”möbleringszoner” där träd och offentliga möbler samsas med de kommersiella uteserveringarnas permanenta paviljonger. Närmast husfasaderna finns slutligen sju meter breda gångstråk, varav 2,5 meter reserveras som ”serveringszon” för enklare café-möblering.

Ska vara klart till 400 års-jubileet
Men alla dessa förändringar är alltså fortfarande bara förslag. Gestaltningsprogrammet som de formuleras i kommer att nu att remitteras för inhämtande av synpunkter och därefter slutligt sammanställas.

Projektering beräknas kunna påbörjas 2014 för ett genomförande med start cirka 2015. Utbyggnaden kommer att ske i etapper och samordnas med eventuella ombyggnader av fastigheterna längs Avenyn, men målet är att allt ska vara klart 2020, så att invigningen kan hållas jubileumsåret 2021 under temat ’Öppna rum’.

Den som önskar kika närmare på förslagen och kanske komma med synpunkter eller ställa frågor till handläggare och arkitekter som har jobbat med programmet, har alltså möjlighet att göra det under öppet hus i Konserthuset på måndag 27 maj kl 18.

3F26.jpg