Snart är det slut med elräkningar beräknade på den förväntade förbrukning och årliga hembesök av mätaravläsare. Med start våren 2008 installerar Göteborg Energi nya elmätare med månatlig fjärravläsning hos 245.000 kunder i Göteborg.

Bakgrunden är det nya lagkrav som gäller alla svenska nätbolag från den 1 juli 2009. Kravet innebär att alla elkunder ska faktureras för sin faktiska förbrukning – och inte som i dagsläget för den beräknade förbrukningen.

− Tidigare har vi läst av manuellt en gång per år. De nya mätarna går att fjärravläsa, vilket gör att vi kan avläsa timvis, dygnsvis eller månadsvis. Det är enklare, effektivare och ger kunderna bättre information, säger Tomas Arnewid, projektledare på Göteborg Energi.

Tilläggstjänster möjliga i framtiden

Han menar att de nya mätarna inte innebär några extra kostnader för elkunderna.

− Vi sparar pengar på att slippa gå ut och läsa av hemma hos kunderna. De fjärravlästa mätarna har också flera funktioner som gör att vi i framtiden kommer att kunna erbjuda olika tilläggstjänster där vi kan ta betalt, som till exempel att se sin elförbrukning timme för timme.

Färdigutbytt under 2009

Hittills har man testat mätarna tekniskt hos 200 kunder i Högsbo. I höst installeras 1.000 mätare i ett pilotområde i västra Göteborg. Det stora installationsarbetet startar efter nyår.

Först sommaren 2009 kommer alla berörda kunder, vilket är privatpersoner i både lägenhet och villa samt småföretagare med låg elförbrukning, att ha fått sina nya mätare.