Tält i Bältesspännarparken. Behovet av fler familjehem, kontakt- och stödfamiljer samt kontaktpersoner är stort i Göteborg. Under Kulturkalaset finns Göteborgs Stad på plats med förhoppningen om att kunna locka fler göteborgare som kan skapa en tryggare tillvaro för barn och unga.

I Göteborg finns ungefär 100 barn och unga som väntar på att få flytta till ett familjehem. Ytterligare 50 är i behov av en stödfamilj eller en kontaktperson.

– Drömläget vore att ha ett överskott och ett stort urval av familjer. Matchningen mellan barn och familj är väldigt viktig för att det ska bli bra, säger Marie-Louise Johansson, rekryteringsansvarig på Familjehem Göteborgs Stad.

Finns ingen mall
Göteborgs Kulturkalas är ett bra tillfälle att nå ut med information. I tältet i Bältesspännarparken finns socialsekreterare på plats för att svara på frågor om vad som förväntas av ett familjehem.

– Alla intresserade är välkomna att diskutera och prata om vad det innebär.

Det finns ingen mall för hur ett familjehem ska se ut. Det kan vara en familj utan barn, eller med barn. Samkönade par eller ensamstående.

– Det är mer de inre kriterierna som är de viktigaste. Man ska ha tid, engagemang och en stabil livssituation. Man behöver ha ett överskott av att ge. Och man ska ha plats – fysisk. I de allra flesta fall behövs ett eget rum till den nya familjemedlemmen, säger Marie-Louise Johansson.

Tusen familjehem i nuläget
Att vara familjehem kan innebära att ett barn kommer för att bo hos dig under ett halvår, till exempel medan den biologiska föräldern genomgår en behandling. Men det kan också vara för hela uppväxten. Barnet delar familjelivet, går i skolan och har kontakt med sina biologiska föräldrar.

– Det finns även behov av stödinsatser som inte är lika omfattande: stödfamiljer, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Är man kontaktfamilj kan det handla om att barnet kommer och bor hos dig en helg per månad.

I Göteborg finns just nu drygt tusen familjehem som har utökat sin familj med ett eller ibland flera barn och unga. Ytterligare flera hundra gör en insats som kontaktperson, kontakt- eller stödfamilj.

– Men det behövs alltid fler familjer och människor som är beredda att ställa upp för andra, säger Marie-Louise Johansson.

Fota din familj
I tältet i Bältesspännarparken under Kulturkalaset finns möjlighet för barn att rita en teckning av just sin familj som sätts upp på väggen. Besökare kan även ta ett foto av sin familj och fylla en fotovägg med bilder på olika familjer.