Fortsatt stort behov. Många ensamkommande barn och unga flyktingar. Men också ett stort antal familjer som visade sitt intresse för att bli familjehem. Så såg hösten ut för Familjehemsenheten Majorna-Linné. Nu har ny personal anställts för att klara av den pressade situationen.

När antalet ensamkommande flyktingbarn i höstas ökade lavinartat, var det många göteborgare som visade sin vilja att öppna sitt hem för ett barn. Under en period fick stadens familjehemsenheter tio gånger fler anmälningar än vad de är vana vid.

I dag har anmälningstakten lugnat ner sig, men det är fortfarande fler än vanligt som kan tänka sig att bli familjehem. Och behovet är fortsatt mycket stort.

− Än så länge kan vi inte säga hur många familjer vi behöver ytterligare, eftersom vi inte har hunnit ta hand om alla de ansökningar som vi har fått in, säger Kerstin Almgren, enhetschef på Familjehemsenheten Majorna-Linné.

− Just nu består vårt arbete främst av att ”beta av” alla familjer som anmälde sig under hösten. Vi vet inte hur många av dem som i slutänden verkligen blir familjehem, fortsätter hon.

Förstärkt personalstyrka
För att så snart som möjligt kunna familjehemsplacera de barn och unga som väntar på ett hem, har personalstyrkan fått förstärkas inom hela Familjehemsenheten. Bland annat handlar det om att skynda på den obligatoriska utredningen av de anmälda familjernas lämplighet.

Vid årsskiftet började tre nyanställda familjehemssekreterare.

− Vi har även tagit in två av våra pensionärer på deltid och i mitten av mars börjar en ny arbetsledare. Mitten av april tillkommer dessutom en administratör, säger Kerstin Almgren.