”Positiva effekter för det lokala samhället”. Hallå där, Rickard Ernebäck, tillförordnad stadsdelsdirektör i Angered. Det blev nyligen klart att den nya jämställdhetsmyndigheten kommer att placeras i Angered Centrum – vad betyder det för stadsdelen?

285A.jpg– Det betyder jättemycket! För det första innebär det ett synliggörande av Angered. Det har också varit ett starkt önskemål från våra lokala politiker att fler offentliga verksamheter placeras här, i stället för i centrum. Dessutom bidrar det till ett 70-tal nya arbetstillfällen, i yrkeskategorier som i dag inte finns här. Det kommer också ha betydelse för stadsdelens lokala ekonomi, och stärka Angered Centrum.

Ser du några fler fördelar?
– Jag tror att placeringen hos oss kan leda till en växelverkan som är bra både för myndigheten och för Angered. Att de finns på plats här kan ha positiva effekter för det lokala samhället, samtidigt som det kan bli lättare för myndigheten att fånga upp den komplexitet som finns kring ämnet jämställdhet i områden som Angered.

Kommer det påverka er på stadsdelsförvaltningen?
– Vi försöker alltid hitta kopplingar till de verksamheter som finns här, som Angereds Närsjukhus och det lokala näringslivet. Så jag tror absolut att det kan leda till spännande möten och samarbeten.

72AE.jpg