Regeringens extramiljarder till de svenska kommunerna nästa år blir 200 miljoner till Göteborg. Det är en procent av stadens totala finansiering. Av de utlovade extra 1,5 miljarderna för 2004 går cirka 50 miljoner till Göteborg. Det är pengar som stadskansliet redan har räknat in i prognosen för årets bokslut.

– 200 miljoner till Göteborg för 2005 är egentligen ganska lite pengar. Vi har mycket större svängningar än så. På till exempel bedömningar av förväntade skatteintäkter, vad som händer med jobben och tillväxten under nästa år, säger Eva Hannerz, budgetchef vid stadskansliet.

– Det är fortfarande väldigt osäkra förutsättningar inför 2005. Det är en stram budget som ligger.

50 miljoner inräknade för 2004

I regeringens budgetproposition som presenterades i veckan utlovas 1,5 extra miljarder till kommunerna för 2004 och sex miljarder för 2005.

De 1,5 extra statliga miljarderna för innevarande år blir för Göteborgs del ungefär 50 miljoner kronor.

Och som Vårt Göteborg tidigare berättat är det pengar som redan är inräknade för årets förväntade resultat (se länk nedan).

En tumregel är att när regeringen delar ut miljarder till kommuner och landsting kan Göteborg räkna med cirka tre procent av kakan.

Satsar på ökad sysselsättning

Huvudsyftet med de nya extrapengarna i budget- propositionen är att kommunerna ska kunna bevara eller öka sysselsättningen i de kommunala verksamheterna.

– Från regeringens sida är det en medveten satsning på att få igång sysselsättningen. Lite förenklat får kommunerna pengar för att slippa dra ner eller kunna anställa fler, säger Eva Hannerz.

Hur de nytillkomna pengarna kommer att användas och hur göteborgaren kommer att märka av tillskottet är inte klart.

– Pengarna är rubricerade som sysselsättningsstöd. Det kan bli som med det nuvarande stödet, att kommunen får ansöka om pengar utifrån den verksamhet man har.

– Och hur detta kommer att påverka medborgaren är ett politiskt ställningstagande, säger Eva Hannerz.