Monumentalt och finstämt sirligt på Kvibergs kyrkogård. För 40 år sedan donerade Per och Alma Olsson pengar till Göteborgs stad där avkastningen ska användas för att prisa den byggaktör som under nästföregående år har färdigställt den bästa byggnaden i staden. I år gick priset till krematoriet på Kvibergs kyrkogård, ritat av Erséus arkitekter och byggaktör Svenska kyrkan.

– Det här är ju en väldigt speciell byggnad som är en arbetsplats, men också en officiell byggnad. Fler och fler närvarar vid kremeringar, och då är det viktigt att det är en byggnad som det är behagligt att vistas i, säger Roger Olausson som är byggansvarig på Svenska kyrkan.

I motiveringen till varför just Krematoriet lever upp till epitetet årets bästa byggnad skriver man bland annat att ”årets vinnare spänner över hela skalan, från det storslaget monumentala till det finstämt sirliga /…/ Resultatet är en arkitektur, som lyckas vara både storslagen och intim, både tidlös och tydligt förankrad i nuet”.

– Vi är väldigt glada att som liten byggaktör uppmärksammas på det här sättet, säger Roger Olausson.

Hedersomnämnandet går till kvarteret BRF Majstången, arkitekt Sweco Arkitekter, byggaktör JM. Med motiveringen att man där med en unik kombination av traditionella och nyskapande element låter byggnaden ta sin självklara plats i Majorna.

Juryn som består av fem ledamöter utnämns enligt testamentet av kommunfullmäktige, byggnadsnämnden, kulturnämnden och Tekniska samfundets i Göteborg avdelning för husbyggnadskonst, men vem som helst kan nominera en byggnad.

Priset ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra.