Umgängesstöd vid vårdnadstvister. I nya lokaler vid Järntorget finns nu möjlighet för familjer med umgängesstöd att träffas. ”Vi har äntligen fått egna och anpassade lokaler för vår verksamhet”, säger Roger Söderstrand, enhetschef på Familjerättsbyrån i Göteborg.

Umgängesstöd erbjuds familjer som har en tvist om hur umgänget mellan barn och föräldrar ska se ut. Tanken är att ge en möjlighet för föräldrar och barn som har tappat, eller riskerar att tappa, kontakten att träffas. Och på sikt – hjälpa föräldrarna att ha tillit till varandras föräldraroll.

Domstol beslutar om umgängesstöd
– I bakgrunden finns oftast bristande tillit mellan föräldrarna. Det kan vara någon form av oro kring någon av föräldrarna eller att en av föräldrarna är rädd för den andra på grund av att det har förekommit våld mellan dem. Det kan också handla om att de inte känner varandra ordentligt. Att familjebildningen varit snabb och att man nu inte litar på att den andra kan axla föräldrarollen, berättar Roger Söderstrand.

50DC_2.jpg
Det är alltid domstol som beslutar om umgängesstöd och målet är att man på sikt ska övergå i självständigt umgänge, utan stöd från samhället.

Rent konkret innebär umgängesstödet att barn och föräldrar får en möjlighet att kontinuerligt träffas tillsammans med en umgängesstödjare. Parallellt arbetar man med att öka tilliten inom hela familjen.

Verksamheten har funnits sedan 1980-talet och är nog mest känd för Göteborgarna under namnet ”Pappis”. Men det namnet försöker man nu arbeta bort.

Barnvänligt vid Järntorget
– Det blev missvisande med ”Pappis”, för det finns också mammor i vår verksamhet, säger Roger Söderstrand.

7AD4.jpg
Tidigare har verksamheten varit inhyrd på olika platser i Göteborg men har nu precis invigt nya barnvänliga lokaler på Olof Palmes Plats vid Järntorget. De nya lokalerna har anpassats för verksamheten och där finns två rum som barn och föräldrar kan umgås i. Ett rum är för lite mindre barn och där finns leksaker och mjukisdjur. Det andra är för lite större barn med tv-spel och annat att roa sig med.

Lokalerna är också anpassade så att föräldrarna inte behöver träffas när de lämnar barnen till den andre föräldern om de inte vill det.

Kan jobba mer med hela familjen
Tanken är att barn och föräldrar efter en tid ska kunna umgås själva, utan familjestödjare.

– En del i umgängesstödet kan vara hjälpa till med själva överlämningen. Att föräldern får umgås med sitt barn utanför våra lokaler några timmar och sedan komma tillbaka till oss för att följa med den andra föräldern hem.

Att umgängesstödet nu finns intill övrig verksamhet på familjerättsbyrån underlättar kontakten med byråns övriga verksamhet och att kunna ge ett helhetsstöd till familjen.

– Nu kan vi jobba intensivare med hela familjen, säger Roger Söderstrand.

275E.jpg
Foto: Julia Sjöberg