Börjar gälla 1 januari. Grundskolenämnden beslutade på onsdagen om nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola. Reglerna ska stärka elevernas rätt till en skola nära hemmet och börjar gälla 1 januari 2021.

– Vi vet att de flesta vårdnadshavare vill att deras barn ska gå i en skolenhet nära hemmet. Det såg vi tydligt i ansökningarna för höstterminen 2020. Med det nya regelverket vill vi stärka den rätten, förklarar Malin Vangstad som är tillförordnad chef på enheten för myndighetsutövning på grundskoleförvaltningen.

De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2021. Reglerna innebär att elever i årskurs 7-9 har rätt till en skolenhet inom max sex kilometer från barnets folkbokföringsadress. Tidigare var det avståndet cirka åtta kilometer. Avstånden för övriga årskurser förändras inte. Alla avstånd är maxavstånd och gäller skolväg.

Rätten till en av de närmsta skolorna

Dessutom innebär de nya reglerna att grundskoleförvaltningen stärker elevernas rätt till en skolenhet nära hemmet. Detta genom att eleverna får rätt till en av de fyra närmsta skolenheterna för förskoleklass upp till och med årskurs 6. För elever i årskurs 7-9 gäller någon av de fem närmsta skolenheterna.

–  I e-tjänsten där vårdnadshavare kan önska skolenhet och på goteborg.se kommer man kunna se vilka skolenheter som ingår i närområdet. Vårdnadshavare och elever kommer med andra ord kunna se vilka fyra eller fem skolenheter deras barn kan få en plats i, förklarar Malin Vangstad och fortsätter:

– Om de istället önskar att barnet ska gå i en annan skolenhet som ligger längre bort behöver de aktivt ansöka om det. Alla kommer också kunna se om skolenheterna öppnar nya klasser eller om det handlar om enstaka lediga platser.

Malin Vangstad vill samtidigt förtydliga att detta innebär att grundskoleförvaltningen inte på förhand kan säga vem som kommer få en plats i vilken skolenhet:

– Var eleverna får en skolplats beror på vilka skolenheter vårdnadshavare önskar, hur många andra som önskar den skolenheten, var eleverna bor och hur många platser det finns. Alla kommer inte kunna vara nöjda med platsen de får.

Från absolut till relativ närhet

En annan förändring är att grundskoleförvaltningen går från absolut närhet till relativ närhet. Det betyder att det inte längre är den elev som bor närmast skolenheten som prioriteras om det är fler som söker än vad det finns platser. Istället är det den elev som får längst skolväg till en annan skola och som därmed förlorar mest på att inte få en plats. Du kan läsa mer om det i tjänsteutlåtandet som du hittar längre ner på sidan.

– Med relativ närhet är målet att alla elever får ungefär lika långt till skolan, säger Malin Vangstad, tillförordnad chef på enheten för myndighetsutövning.