Stor ökning under året. Göteborgs Stads kontaktcenter var tidigt ute i våras med att ha medarbetare som jobbar hemifrån. I dagsläget sitter nästan alla hemma och svarar på göteborgarnas frågor – som återigen i stor grad har koppling till covid-19.  

Monica Aasland, verksamhetschef för Göteborgs Stads kontaktcenter.

Kontaktcenter svarar på göteborgarnas frågor och vägleder till rätt person eller verksamhet inom Göteborgs Stad. Totalt jobbar ett åttiotal på verksamhetens fyra enheter – en allmän svarsgrupp och ett tiotal särskilda svarsgrupper där det krävs att medarbetarna går in i verksamhetssystemen för att hitta lösningarna.

– Vi valde tidigt att ta ett beslut om att arbeta hemifrån. Servicevägledarna på kontaktcenter sitter i kontorslandskap och vi ville minimera smittspridningen innan det var för sent. Med för många medarbetare borta hade vi inte kunnat ge göteborgarna god service, säger verksamhetschefen Monica Aasland.

All teknik fanns inte på plats då, men Monica Aasland berättar att det löste sig väldigt fort med hjälp av fantastiskt it-stöd och stöd från förvaltningsledningen.

– Nu känner jag att det var tur att vi var så snabba.

Tänkte återgå

Ungefär hälften av medarbetarna har varit på plats sedan i februari och hälften jobbat hemma. Innan de nya allmänna råden började gälla i Västra Götaland var planen att fler skulle återgå till arbetsplatsen genom en alterneringsplan.

– Man kan behöva vara fysiskt på plats någon gång i veckan för lite peppning, uppdatering av den senaste tekniken och coachning. Men nu kom ju våg två av smittspridningen så vi hann aldrig dit. Nu är det i stället väldigt glest i vårt kontorslandskap när ungefär 80 procent arbetar hemifrån, säger Monica Aasland.

Ökning på 30 procent

Smittspridningen av covid-19 har inneburit en stor ökning av samtal till Kontaktcenter. Monica Aasland uppskattar ökningen under året till ungefär 30 procent

– Direkt en förändring sker i Göteborgs Stads arbetssätt, eller som nu nya rekommendationer, blir det ett ökat tryck på oss. I somras var det många samtal som handlade om trängsel på badplatser och uteserveringar. När de kommunala bostadsbolagen började med digitala lägenhetsvisningar fick vi mycket frågor om det.

Trycket på Kontaktcenter i dagsläget är dock inte lika stort som i våras.

– Det är inte alls på samma sätt nu, men vi ser en klar ökning igen. Det har varit många frågor om hur man fryser sitt träningskort och om vad som gäller i förskolan och grundskolan kopplat till covid-19. Vi fortsätter att hålla oss uppdaterade, säger Monica Aasland.