Kommunstyrelsen enades på onsdagen om vad Göteborgs tio nya stadsdelsförvaltningar ska heta. SDF Lundby och SDF Centrum behåller sina namn medan Angered, Östra och Västra Göteborg och Norra och Västra Hisingen är fem nya stadsdelsnamn att lägga på minnet.

Från den förste januari 2011 kommer Göteborg att vara indelat i tio istället för som nu 20 stadsdelsförvaltningar. Det beslutade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i våras.

Då bestämdes dock inte vad de nya stadsdelarna ska heta. Ärendet har varit ute på remiss under sommaren och ett förslag på nya namn presenterades av stadskansliet i augusti.

I förra veckan bordlade kommunstyrelsen frågan men samtliga partier har nu ställt sig bakom ett gemensamt yrkande som klubbades på onsdagen. På torsdag kväll ska också kommunfullmäktige besluta om de nya stadsdelsnamnen.

1077