Nu är det klart vilka storstadssatsningar det blir i Gårdsten under nästa år. Och Gårdstensborna har varit med och sagt sitt innan beslutet togs. Gunnareds stadsdelsnämnd tog nyligen beslut om åtgärdsplan och budget för storstadssatsningen i Gårdsten.

Totalt satsas 13,8 miljoner kronor under nästa år. Det blir fortsatt kompetensutveckling för alla pedagoger i förskola och skola. Metoder ska utvecklas som främjar barnens språkutveckling på modersmålet och på svenska.

Områdets skolor får en internationell och interkulturell profil, vilket ger eleverna möjlighet att utveckla sin flerspråkighet. Undervisningen kommer att ske i huvudsak på svenska men även erbjudas lektioner på bland arabiska och persiska.

Skolan håller öppet på eftermiddagar, kvällar och helger för elever, föräldrar och andra boende. Fjorton föreningar driver idag bland annat kurser och läxläsning. Nästa år ges ytterligare stöd till föreningar och större möjlighet till eftermiddagsverksamhet för 9-12 åringar i föreningsregi.

Nytt för nästa år blir en trygghetsgrupp knuten till Gårdstensbostäder med avlönade vuxenvandrare. De skall utöva tillsyn, medla i konflikter, eskortera boende och ha kontakter med polis, socialtjänst och skola.

Kulturtolkar kommer att informerar om friskvård och sjukvård på en mängd olika språk. De ska ha en nära kontakt med de boende och kunna forma motionsaktiviteter och föreläsningar utifrån deras behov.

En träffpunkt för äldre invandrare startar under nästa år, som en mötesplats, ett informationscenter och ett komplement till den öppna hemtjänsten. Det blir även utbildningslokal och träffpunkt för anhörigvårdare.