En film som håller igång samtalet om mänskliga rättigheter och ett block som underlättar hanteringen av text och bild. Det är två nya verktyg som ska hjälpa alla anställda inom Göteborgs stad att undvika diskrimineringsfällor i det vardagliga arbetet.

Med filmen Välj rätt! och självhjälpsverktyget Normblocket är tanken att samtliga cirka 40.000 som arbetar inom Göteborgs Stad ska få ökad insikt om att mänskliga rättigheter är en del av vardagen.

− När man pratar om mänskliga rättigheter tänker de flesta på sådant som händer ute i världen. Men Göteborgs Stad har ett stort ansvar att tillgodose mänskliga rättigheter genom till exempel skola, barnomsorg och äldreomsorg, säger Agneta Starfelt, planeringsledare på stadskansliet.

Vardagliga dilemman i elva scener
Filmen är ett interaktivt utbildningsmaterial uppbyggt kring elva olika scener. De utspelar sig i stadens olika verksamheter, som på socialkontoret eller i badhuset. Varje scen innehåller minst ett dilemma som är avsett att leda till diskussioner kring diskrimineringsgrunderna.

7FD0_3.jpg
Ett exempel är en scen som tar upp hbt-frågor på ett äldreboende. En dement kvinna har fått plats på ett äldreboende och hennes kvinnliga sambo vill få flytta med. Men den dementa kvinnans son är av annan åsikt.

− Det finns inget facit på vad som är rätt eller fel. Olika mänskliga rättigheter ställs mot varandra och de som ser filmen får diskutera vilka konsekvenser de olika alternativa lösningarna får och hur det går att koppla till deras egen verksamhet, säger Agneta Starfelt.

Stöd i arbetet med text och bild
Normblocket är ett praktiskt block i regnbågens alla färger, som gjort för att få en given plats på skrivbordet. Det ska fungera som stöd när man arbetar med text och bild.

− I blocket ställs frågor kring vad som anses vara normalt och hur man kan tänka för att upptäcka rådande normer. Dessutom finns det kapitel som man kan använda när man själv skriver texter eller plockar fram bilder till hemsidan, säger Agneta Starfelt.

Målet är likvärdig service till alla
Normblocket är tryckt i 2.000 exemplar och avsikten är att minst ett block ska finnas på stadens alla arbetsplatser. Filmen Välj rätt! kommer att finnas på stadens hemsida i februari.

− Det här är två konkreta och praktiska bidrag till att göra Göteborg till en stad för alla. Som bygger på mänskliga rättigheter och har likvärdig service till alla medborgare, säger Agneta Starfelt.

Fotnot:
Grunderna för diskriminering är enligt svensk lag kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.