Att gå i skolan betyder inte samma sak över hela världen. När en familj kommer ny till Sverige kan föräldrarna själva behöva lite hjälp med att stötta barnen i deras skolgång. Därför startar nu EU-projektet "Make an impact" på Ryaskolan i Biskopsgården.

– Skolan är den i särklass viktigaste formella aktören när det gäller introduktion av nyanlända barn. Vi har länge känt ett behov av den här sortens satsningar. Tidigare har i stort sett all introduktion varit riktad mot vuxna, säger Rosie Rothstein, internationell koordinator i Biskopsgården.

Föräldrarnas erfarenheter av skolkultur

Projektet går ut på att hitta och utveckla metoder för att bättre involvera föräldrarna i de nyanlända barnens skolgång. Målgruppen är pedagoger, föräldrar och elever på Ryaskolan samt introduktionssekreterare. En rad aktiviteter som workshops, föreläsningar och studiebesök är redan planerade.

− Det handlar om att ta tillvara på föräldrarnas tidigare erfarenheter av skola och skolkultur och att förklara hur den svenska skolan fungerar, säger Rosie Rothstein.

Positiv syn på föräldraskapet

Även skolan måste lära sig att se föräldrarna som den resurs de är. Det är föräldrarna som är experter på sina barn och de som bäst stöttar efter en flytt till ett främmande land.

− Den största vinsten med det här projektet är en positiv syn på föräldraskapet och möjligheten att ta tillvara på föräldrarnas egna erfarenheter, säger Åsa Callesen, som är enhetschef för introduktionsenheten på Hisingen.

En miljon kronor från EU

”Make an impact” är ett av de första svenska projekten som beviljats medel ur den nya Europeiska integrationsfonden. EU-stödet ligger på nästan en miljon svenska kronor. Det pågår från juni till och med årsskiftet, men Åsa Callesen hoppas på att fortsätta längre än så.

− Målet med projektet är att hitta metoder som sedan kan spridas från Ryaskolan till hela Biskopsgården och senare även till resten av Hisingen, säger hon.

Projektet utvecklats i samarbete med RIB, den kommungemensamma resursenheten för introduktion av nyanlända barn i Göteborg