”Vi är ofta den första kontakten som nyanlända har med svenska myndigheter. Kan vi ge ett gott möte bygger det ett förtroende som lönar sig i framtiden”, säger socialsekreterare Viktor Westberg på etableringsenheten på social resursförvaltning.

Höga betyg i brukarenkät. Nyanlända som söker försörjningsstöd är mer nöjda än andra som får hjälpen. Det visar 2019 års brukarundersökning. Ett utökat uppdrag som ger möjlighet att möta individerna utifrån deras vitt skilda situationer och erfarenheter är en av förklaringarna tror social resursförvaltning.

I brukarenkäten har besökare inom individ- och familjeomsorgen som söker stöd hos stadsdelarna eller etableringsenheten vid social resursförvaltning fått svara på frågor om hur nöjda de är i kontakten med verksamheten.

Resultatet visar att social resursförvaltning får goda, till och med högst, omdömen på många av punkterna. Något som utvecklingsledare Annika Bellming tror är ett resultat av att de sedan något år har fått ett utökat uppdrag att arbeta med integrationsfrågor och nu har möjlighet att på ett helt annat sätt än tidigare möta individerna och se deras behov.

Anpassade möten
– Vi möter människor med så otroligt olika erfarenheter och möjligheter att ta till sig information, allt från högutbildade med felfri engelska till analfabeter. Då måste vi också anpassa den samhällsinformation vi ger och kunna svara på deras frågor på varje individs nivå. Det kan vi mycket bättre nu när vi har möjlighet att se mer än en gång, säger Annika Bellming.

Viktor Westberg arbetar som socialsekreterare på etableringsenheten på social resursförvaltning i Göteborg. Han tycker att det utökade uppdrag ger helt andra möjligheter till ett närmare möte och tätare kontakt med klienterna.

Ofta första kontakten
– Vi är ofta den första kontakten de här personerna har med myndigheter i Sverige. Om vi kan ge ett gott möte och förtroende lönar det sig i framtiden. Det gör att nyanlända får förtroende för att svenska myndigheter fungerar, säger Viktor Westberg.

Det är viktigt för att motarbeta den brist på tillit till myndigheter som kan finnas hos en del nyanlända, men också för att ge varje individ en möjlighet till en bra start.

– Vi arbetar ju också med att förbättra integrationen i samband med arbete, fritid och hälsa, ett ganska brett spektrum av livet. Vi vill tro att det också gör att folk snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden, bli självförsörjande och få ett meningsfullt liv, säger Viktor Westberg.