”Vi är redan färdiga, använd oss!” Neurokirurg, narkosläkare, psykiater och kärlkirurg är bara några av specialiteterna bland de många läkare från Syrien som deltar i samhällsorientering för nyanlända. En informationsträff hölls nyligen på Göteborgs Stads enhet för samhällsorientering om hur de kan göra för att snabbt börja arbeta i Sverige. Frågorna var många.

– Vi är redan färdiga och vår utbildning har inte kostat Sverige någonting. Det saknas läkare och här finns vi som vill vara till nytta och börja arbeta. Använd oss!

Det säger flera av dem som var med på informationsträffen med Pernilla Hultberg från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Hon arbetar med en kompletterande utbildning för läkare från länder utanför EU och liknande utbildningar för tandläkare och sjuksköterskor.

40 procent av nyanlända syrier är akademiker
– 2009 beslutade regeringen att starta kompletteringsutbildningen för att det är brist på läkare i Sverige, samtidigt som det finns många läkare bland nyanlända och andra invandrare, berättar Pernilla Hultberg.

Idag kommer många med utbildning och erfarenhet från vårdsektorn, liksom andra högutbildade, till Sverige. Enligt arbetsförmedlingen är cirka 40 procent av de nyanlända från Syrien akademiker.

– Bara här på samhällsorienteringen känner jag till minst 50 läkare från Syrien, säger Houda Zoubi som arbetar som samhällsinformatör med arabisktalande.

Behovet bland deltagarna är stort av mer information om hur man gör för att snabbt kunna börja arbeta med sitt yrke. Pernilla Hultberg berättar att det finns olika vägar. Hur man som läkare kan göra beror bland annat på om man har arbetat som specialistläkare i minst fem år eller är allmänläkare.

– Kompletteringsutbildningen på Sahlgrenska är till för allmänläkare, förklarar Pernilla Hultberg. Men antalet platser är inte så många. I Göteborg antas 16 läkare per år.

Svårt att ordna praktik själv
Den som är specialist kan vända dig direkt till Socialstyrelsen, men måste vara beredd att ordna praktiktjänstgöring själv.

Flera av deltagarna på informationsträffen säger att detta är mycket krångligt. Som nyanländ har man inga kontakter och vet inte vart man ska vända sig för att få praktik. Ett krav är också att snabbt lära sig bra svenska och kvaliteten på undervisningen varierar.

– Ibland känns det som en ond cirkel. Vi är rädda för att tappa vår kunskap. Det måste finnas ett snabbare sätt att använda sig av oss, så att vi kan arbeta med det vi är utbildade till, säger en av de syriska läkare som var med på informationsträffen.

Pernilla Hultberg, som har kontakt med Socialstyrelsen, departementen och Läkarförbundet, lovar att föra vidare åsikterna till beslutsfattarna. Hon säger att det är viktigt att försöka påverka och känner till andra kommuner som gjort det lättare att komma vidare för personer från vårdsektorn.

– Behovet är stort bland våra deltagare. Vi kommer att undersöka vad vi och våra samarbetspartners kan göra och ordnar fler informationsträffar nästa år, både för läkare och annan vårdpersonal samt andra yrken. Det finns så stora resurser bland de som är nyanlända som samhället behöver ta vara på, säger Elizabeth George, chef för enheten för samhällsorientering.