Nu ställs hårdare krav på arbetslösa i Biskopsgården för att få behålla socialbidraget. Men de får samtidigt ett löfte om praktikplats eller utbildning inom 14 dagar.På måndagen öppnar jobbcentrat Äpplet som erbjuder innanförskap istället för utanförskap.

– Vi vill att alla i Biskopsgården ska vara delaktiga i samhället och få uträtta något de är nöjda med. Idag står alltför många utanför, säger Lena Säljö, chef för individ- och familjeomsorgen i Biskopsgården.

”Stor grupp får inte hjälp”

– Vi behöver ju folk som hjälper till överallt – i skola, hemtjänst, äldreomsorg och bostadsbolag. Att då vuxna människor går sysslolösa med socialbidrag och hamnar i utanförskap är inte vettigt.

– Bara det att 130 personer under 25 år går arbetslösa – utan en funktion i samhället – är vansinnigt. Så kan det inte fortsätta, då får vi ett samhälle ingen vill ha!

Arbetslösheten i stadsdelen är 40 procent, i norra Biskopsgården hela 60 procent. Många har varit arbetslösa länge, har ”övergivits” av Arbetsförmedlingen och är hänvisade till socialbidrag. Totalt handlar det om cirka 600 personer.

– En alldeles för stor grupp som inte får hjälp, därför att Arbetsförmedlingen inte anser sig ha uppdraget att arbeta med den målgruppen, säger Lena Säljö.

Lovar vettig sysselsättning

På det nyöppnade Äpplet, vid ungdomslokalen G-spot på Höstvädersgatan, får de arbetslösa tillgång till datorer, telefon och kopiator för att själva söka jobb. Här finns tre jobbcoacher som kan hjälpa till med individuella planer för att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Men de arbetssökande har också kravet att vara aktiva, annars riskerar de att bli av med socialbidraget.

– I början handlar det om att komma till Äpplet två gånger i veckan, sedan ska de förstås komma varje dag till sin praktikplats, säger Lena Säljö.

– Vi ger dem löftet att ordna vettig sysselsättning inom 14 dagar, vi erbjuder handledare som stöttar dem – med målet att de ska ut på den vanliga arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning så snart som möjligt.

Löftet innebär att stadsdelen nu ”dammsugs” i jakt på 600 praktikplatser.

– Det blir inte lätt. Men om alla kommunala bolag stöttar oss, så ska vi klara det, säger Lena Säljö.

Hon säger att idén kommer från flera håll: Politikerna i stadsdelsnämnden, samarbetet Bo Bra i Biskopsgården samt Ung och Trygg, arbetet för att hindra rekrytering till kriminella ungdomsgäng.

Hoppas på tioprocentig minskning

– I alla de sammanhangen hamnar vi i diskussionen ”innanförskap – sysselsättning”. Nu kan vi inte sitta och vänta på hjälp från Arbetsförmedlingen längre, utan prövar den här modellen, säger Lena Säljö.

I bakgrunden finns också nya regler för hur socialbidrag, eller försörjningsstödet som det numera heter, fördelas i Göteborg. Tidigare fick stadsdelarna det anslaget utifrån hur mycket man betalat ut året före.

Men sedan årsskiftet ingår försörjningsstödet i Göteborgs stora resursfördelningsmodell, där olika sociala faktorer styr hur mycket försörjningsstöd varje stadsdel kan förväntas behöva. Det innebär att stadsdelar med höga socialbidragskostnader numera har mer att vinna på att hålla nere kostnaderna.

I Biskopsgården hoppas man att socialbidragskostnaderna kan minska med tio procent på ett år.

Ingen särskild tipstelefon

– Men det är inte huvudsyftet, utan att få ut folk i sysselsättning. Däremot vet vi att när man startar såna här projekt brukar 10-30 procent försvinna, eftersom de arbetar redan idag – fast svart, berättar Lena Säljö.

Just med tanke på svartjobb och bidragsfusk var det också tänkt att socialtjänsten skulle öppna en tipstelefon. Men så blir det inte.

– Politikerna tyckte att det skulle bli för mycket angiveri. Vi tar naturligtvis emot tips ändå, socialtjänsten har ett myndighetsansvar att ta emot information från allmänheten. Men vi kommer inte att ha någon särskild tipstelefon, avslutar Lena Säljö.