Samtalsgrupper för nyseparerade och styvfamiljer. Föreläsningar om hur det är att vara småbarnsföräldrar. Nu startar Göteborgs Stads familjerådgivning höstens utåtriktade grupper och föreläsningar.

– Vi har haft samtalsgrupper för nyseparerade sedan ett år och för styvfamiljer sedan år 2000, de är mycket uppskattade, säger Kaj Rosenberg på familjerådgivningen, som är en del av den nya sociala resursförvaltningen.

Föreläsningsserie för småbarnsföräldrar

I samtalsgrupperna träffas åtta-tio personer under ledning av två familjerådgivare och utbyter tankar och erfarenheter om hur det är att vara nyskiljd respektive att leva i styvfamilj:
Hur känns det när ett barn säger: ”Du är inte min mamma!” Hur mycket kan jag bestämma som styvförälder? Och hur förhåller man sig till sin partners före detta?

– Hur många samtalsgrupper det blir beror på efterfrågan. Om trycket är stort, kommer vi att öppna flera grupper, säger Kaj Rosenberg.

Han håller också en föreläsningsserie som vänder sig till småbarnsföräldrar och heter ”Föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö”.

Familjerådgivning ”light”

– Den handlar om åren ”när två blir tre eller fyra” och allt som händer då. Barnet skriker på natten, bråk om vem som ska få sova, vem som måste stanna hemma från jobbet när barnet är sjukt och mycket annat, berättar Kaj Rosenberg.

Föreläsningarna kan ses som en light-variant av familjerådgivning.

– Många uppskattar att kunna komma till en öppen föreläsning och få kunskap och träffa andra par i samma situation. Det är enklare än att ”söka hjälp” hos familjerådgivningen och man behöver inte ha problem för att gå på en föreläsning.

Fotnot:
Både samtalsgrupperna och föreläsningarna hålls på kvällstid i familjerådgivningens lokaler på Kronhusgatan 2 F. Föreläsningarna är kostnadsfria. Priset för samtalsgrupperna, som är 5-8 träffar, ligger på 400-500 kronor.