Vice borgmästaren på besök. Sedan slutet av 1990-talet har Göteborg samarbetat med den sydafrikanska staden Nelson Mandela Bay i en rad olika projekt. Nu går utbytet mellan städerna in i en ny fas – tillsammans antar de utmaningen att skapa hållbara städer.

Nelson Mandela Bay ligger 10.000 kilometer bort men har mycket gemensamt med Göteborg. Båda är viktiga hamnstäder med bilindustrier och stora förortsområden

Sedan mer än ett decennium har partnerskapet mellan städerna pågått. Det har utbytts kunskap, tankar och idéer inom en rad områden, bland annat sport, kultur, stadsbyggnad, näringsliv, högre utbildning och turism. I veckan har Nelson Mandela Bays vice borgmästare Nancy Sihlwayi varit i Göteborg för att träffa kommunalråden Anneli Hulthén (S) och Jonas Ransgård (M).

Nytt koncept för samarbetet
– Det har varit ett lyckat besök där man planerat för många nya projekt de kommande tre åren, säger Ulf Landin, chef för internationella relationer på Business Region Göteborg.

Besöket inleder en nystart i samarbetet. Från och med nu ska alla projekt länkas samman med varandra och det gemensamma målet är hållbar stadsutveckling.

– Städerna liknar varandra på flera sätt och det finns en gemensam förståelse för vad som behöver göras. Med det här nya konceptet kan vi få större resultat och dra nytta av synergieffekter, säger Nancy Sihlwayi.

Ansöker om Sida-pengar
Projektverksamhet är själva kärnan i utbytet mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay. Samarbetet leds av en styrgrupp bestående av tjänstemän och politiker i de båda städerna.

Sedan några år tillbaka hanteras partnerskapet via ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati som som ägs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Pengarna kommer från Sida och de projekt som godkänns av styrgruppen och SALA IDA leds av två projektledare, en i varje land.

Pengarna från ICLD går till kostnader i samband med resor, kommunernas insats är det engagemang och den arbetstid som läggs ned.