Mind your own business lever vidare. Fyra av tio som haft kontakt med nystartskontoren i Göteborg har startat eget. De goda resultaten gör att Business Region Göteborg fortsätter driva projektet även efter att regeringens satsning avslutats. I ett första skede ska de två nystartskontoren Mind your own business i Angered och på Kungstorget finnas kvar fram till årsskiftet.

För snart två år sedan öppnades nystartkontoret i Angered och samma år öppnades ytterligare ett på Kungstorget. Business Region Göteborg har drivit projektet med Tillväxtverket som medfinansiär.

Ökat intresse att starta eget
Målet med Mind your own business är förenkla för alla som vill starta eget företag. Här kan de få individuellt anpassad vägledning och hjälp med att hitta rätt bland olika aktörer och myndigheter.

En undersökning visar att Mind your own business arbetssätt fungerar. Fyra av tio som haft vägledningssamtal på något av nystartskontoren har startat företag. Nästan 50 procent av dem som ännu inte tagit steget planerar att göra det inom ett år.

Dragan Sako, kundansvarig på Mind your own business i Angered, har märkt att intresset för att starta eget har ökat.

– Läget och tillgängligheten uppskattas av våra kunder. Vi har också kunnat hjälpa många vidare tack vare ett bra samarbete med lokala aktörer som Arbetsförmedlingen och Almi-IFS, säger han.

Ska utvärderas av regeringen
Business Region Göteborg, som arbetar för att öka nyföretagandet i regionen, är nöjda med projektet. Nu tänker de fortsätta driva de två nystartskontoren i egen regi. I ett första skede får de vara kvar fram till årsskiftet.

Nystartskontoret är ett regeringsuppdrag som drivits av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket i hela landet. Satsningen avslutades 30 mars och ska utvärderas av regeringen.