Göteborg kommer i vinter att få två så kallade nystartskontor: Butiker där den som funderar på att starta företag kan knalla in och få goda råd och lotsning till rätt hjälp. Det ena kontoret kommer att ligga vid Angereds torg, det andra i Göteborgs centrum, nära Nordstan.

Idén med nystartskontor kommer från näringsdepartementet. Tanken är att kontoren ska ge individuellt anpassad vägledning inför start av företag, på orter där utanförskapet är särskilt stort. Den elfte september beslutade regeringen att verksamheten ska startas i nio kommuner i Sverige, varav Göteborg är en.

– Vi har redan kommit långt med konceptet och hur vi ska tillhandahålla tjänsten. Exakt när vi kan öppna kontoren hänger helt på lokalfrågan. Men förhoppningsvis ska vi vara igång med båda vid årsskiftet, säger Jan Carlson, ansvarig på Business Region Göteborg, som fått Göteborgs Stads uppgift att etablera kontoren.

Butiksformen unik för Göteborg

Göteborg kommer förmodligen att vara den enda av de nio kommunerna som kommer att utforma nystartskontor som fysiska ”butiker” med centralt länge.

– Tanken med en fysisk ”butik” är att vem som helst som passerar ska kunna droppa in, utan förbokad tid, och berätta om sina idéer, säger Jan Carlson.

Placeringen är också noggrant genomtänkt: Angered är en stadsdel på frammarsch med 45.000 invånare och mycket utanförskap. Medan Nordstan har en genomströmning på drygt 30 miljoner personer per år. Där finns också närheten till det nya servicekontoret, där Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogden verkar under samma tak.

– Vi kommer att ha en god samverkan med servicekontoret för att undvika att folk hamnar mellan stolarna eller bollas mellan olika myndigheter, säger Jan Carlson.

Ska lotsa snarare än råda

– Tanken med kontoret är att det ska vara en dörr in, säger Jan Carlson. Att man inte själv ska behöva ta kontakt med upp till 15 olika instanser för att lista ut hur man ska bära sig åt.

På kontoret ska man mötas av någon som lyssnar in vad man har för idé, ställer kompletterande frågor, ger grundläggande råd och sedan lotsar vidare till den eller de aktörer inom Göteborgsregionen som bäst kan hjälpa just den besökaren.

– Därför är det viktigt att vi har en väldigt god inblick i de olika aktörerna kan hjälpa de blivande företagarna med, säger Jan Carlson.

2499