En granskningsgrupp ledd av stadskansliet ska nu ta fram en handlingsplan för att gå till botten med påståendena om osund kultur med inslag av mutor. Granskningsgruppen ska bland annat göra stickprovskontroller för att se om det finns fler misstänkta fall.

Gruppen ska också pröva om den interna kontrollen av stadens verksamheter behöver skärpas.

– Just nu pågår arbetet med att utforma gruppen och att lägga upp en strategi för hur gruppen ska arbeta, säger stadsdirektör Åke Jacobsson.