Gott om plats för gemenskap och meningsfull sysselsättning. På tisdag i nästa vecka, den 1 oktober invigs nya Aktivitetshus Väster för vuxna med psykisk ohälsa. I ett hus på Lergöksgatan nära Frölunda torg blir det plats för fler aktiviteter och fler människor.

– Våra nya lokaler är 600 kvadratmeter, nästan tre gånger så stort som vi hade på Opaltorget där det var väldigt litet och begränsat, säger Per-Anders Olsson, enhetschef vid social resursförvaltning.

Stort modernt kök

– Det var som ett stort allrum, så det man gjorde i ena änden av lokalen hördes till det andra. Nu har vi avgränsade rum för studiecirklar och särskilda rum för IT, textil, konstnärlig verksamhet och ska även få ett musikrum.

Men den största förändringen är det stora, fina köket.

– En av de viktigaste aktiviteterna är att laga mat. Tidigare hade vi en kokplatta och en diskbänk. Nu har vi ett modernt kök där fem personer plus handledare kan jobba samtidigt, säger Per-Anders Olsson.

Det nya Aktivitetshus Väster ligger på Lergöksgatan 2B, ett stenkast från Frölunda Torg, vid Västerleden. I lokalerna huserade musikföretaget Mr Music tidigare. Flytten från Opaltorget gick redan före sommaren och nu är det dags för invigning på tisdagen.

Vägledning till studier eller jobb

Här kan personer med psykisk ohälsa eller psykiska funktionsnedsättningar få meningsfull sysselsättning och gemenskap.

Kanske räcker det att bara träffa andra, fika och umgås. Eller också delta i olika öppna aktiviteter eller kurser som Folkuniversitetet ordnar, till exempel digital bild, skrivarkurser eller sömnad.

Och alla som vill närma sig arbetslivet får en vägledare som kan hjälpa till att hitta arbete, studier eller praktikplats. Vägledaren stöttar i kontakterna med komvux, arbetsförmedlingen eller sociala arbetskooperativ.

Till det nya huset hoppas man nu locka fler deltagare, som ibland kan ha svårt att bryta sin isolering.

– Huvudsyftet med flytten är just att få fler deltagare och en mer blandad skara människor, säger Per-Anders Olsson.

Hoppas fler män ska hitta till verksamheten

– På Opaltorget var det kanske 25-30 besökare per dag. Nu hoppas vi på det dubbla, runt 50 per dag.

Verksamheten på Opaltorget var dessutom begränsad till sådant som inte störde grannarna. Det innebar främst aktiviteter med textil anknytning, vilket lockade främst damer i medelåldern.

– Nu är målet att vi ska ha en mer differentierad målgrupp, enkelt uttryckt fler män och fler yngre, som vi har på de andra ställena, säger Per-Anders Olsson.

Det nya huset i väster är ett led i en omorganisation av Göteborgs Stads aktivitetshus. Tack vare att två hus, Villa Söder och Möjligheternas hus, inte längre finns har resurser kunnat flyttas om inom området.

Fyra aktivitetshus i Göteborg

– Målet har varit att skapa fyra jämbördiga aktivitetshus, med liknande villkor för medborgare i hela staden. Tidigare fanns det gott om verksamheter i centrala stan, medan det var sämre i väster, säger Per-Anders Olsson.

Idag finns fyra aktivitetshus i Göteborg; ett vardera i centrum, väster och Hisingen samt i Nordost, där verksamheten är uppdelad på två ställen.

Till husen ska man alltså kunna gå för den sociala gemenskapen, för att delta i olika gruppaktiviteter eller för att få stöd ut i arbete eller studier.

– Alla delarna finns nu på samtliga aktivitetshus. Det enda som återstår är att hitta bättre lokaler på Hisingen, sedan har vi fyra jämbördiga hus, säger Per-Anders Olsson.