Utemiljö i samspel med omgivningen. Förträdgårdarna som en gång fanns på Avenyn ska återuppstå i modern tappning. Paradgatan ska också få fasta paviljonger för olika aktiviteter och längst upp ska Götaplatsen kunna byta skepnad med hjälp av silvriga munstycken som kan avge vatten, ånga eller ljus.

– Götaplatsen kan bli insvept i dimma som ger en mystisk känsla. Eller en storslagen festmarkering med ånga, vatten och ljus samtidigt, sa arkitekten Karin Sjödin på White, när hon presenterade förslaget till Avenyns nya utemiljö på måndagen.

Paradgata som behöver födas på nytt
Tanken är att Götaplatsen bättre ska samspela med sin omgivning och med de verksamheter som finns runt den: teater, konst och musik. Förslaget är inspirerat av de ursprungliga skisserna, från 1923, för Götaplatsen som en samlande plats för stadens kultur.
684A.jpg
Även Poseidons skapare, Carl Milles, ville att vattnet i Poseidons kar skulle ha ett inslag av lekfullhet, men det blev aldrig förverkligat. Nu finns chansen igen.

Förslaget till Avenyns nya utemiljö har tagits fram av stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och Trygg, vacker stad, med hjälp av White.

Bakgrunden är att Göteborgs paradgata behöver en pånyttfödelse. Mycket som hänt utmed gatan de senaste decennierna har ”bara hänt”, utan någon sammanhållande, övergripande vision.

”Lite för folktom”
När förträdgårdarna försvann successivt, skapades femton meter breda gångbanor. Sedan har uteserveringar tagit över allt mer plats, ihop med sommarverandor, skyltar, belysningsstolpar och reklamskåp. Trafiken har förändrats med bil-, buss-, spårvagns- och cykeltrafik, ändrade körfält, kantstenar och refuger.
50D4_2.jpg

Idag är gatumiljön splittrad och ganska lite av den ursprungliga helheten finns kvar. Tanken bakom förslaget är att Avenyn förtjänar en bättre utemiljö, en pånyttfödelse.
Stadsarkitekt Björn Siesjö räknade upp de stora nordiska paradgatorna.

– Det är Karl Johan, Ströget och Avenyn. Stockholm har ingen sådan gata. Men Avenyn har tyvärr haft det motigt de senaste åren. Särskilt den övre delen är inte så kommersiellt lyckad och lite för folktom.

– Vi har inte det tryck och de verksamheter vi skulle vilja ha för att ha en fantastisk paradgata, sa Björn Siesjö.

Permanenta paviljonger ett nytt inslag
Men nu finns alltså ett förslag för pånyttfödelse. Här skisseras en ”möbleringszon” med publika förträdgårdar, inspirerade av de privata trädgårdar som fanns på 1800-talet, när Avenyn var en stillsam förortsgata för överklassen.

– Vi vill återskapa trädgårdarna i en nytolkad form som en livlig möbleringszon. En scen som anpassas till det moderna stadslivet, en plats för att se och bli sedd på, sa Karin Sjödin från White.

Ett annat nytt inslag är permanenta paviljonger, där innehållet växlar: restauranger, kaféer, utställningar eller pop up-butiker.

– Paviljongerna gör Avenyn mer rik på upplevelser och mer livfull. Och speciellt under vintern kan gatan upplevas som varmare och mer inbjudande, sa Karin Sjödin.

Får ett golv i granit
De tre övergripande målen sägs vara att ”forma en unik destination, skapa konst- och kulturstråk nr 1 och maxa tillgängligheten.” Det sistnämnda ska uppnås genom att Avenyn får ett golv i granit i en och samma nivå. Alla kantstenar och höjdskillnader ska byggas bort, så att Avenyn blir en gata som är lätt att korsa för alla.

Biltrafiken ska bort längs med paradgatan men tillåts korsa den. I mitten blir det spårvagnstrafik – kanske också bussar – och dubbla cykelbanor.

Och Avenyn ska bli grönare än idag. De nya förträdgårdarnas träd ger både vårblom och höstförger. Dessutom ska de nuvarande stora alléträden inte längre klippas som boxar utan tillåtas växa friare.

Ska nu ut på remiss
Förslaget presenterades på en sopplunch i Älvrummet på måndagen. Det ska nu ut på remiss för att få in synpunkter och i höst sker den slutgiltiga bearbetningen.

Byggstart kan det bli tidgast 2015 och ska synkroniseras med ombyggnad av vissa av husen längs gatan, så det kommer att ske i etapper och ta ganska lång tid. Sista etappen – Götaplatsen – byggs inte om förrän runt 2020. I så fall kan hela gatan invigas under jubileumsåret 2021.

3F9A.jpg