E-auktion pressade priset. Det är nu klart att TeliaSonera fortsätter som leverantör av telefontjänster och växel till Göteborgs Stad de fyra kommande åren. En e-auktion pressade priset med 35 procent och för det får kommunen en ny telefoniplattform och en satsning på mobil trafik.

I kravställningen inför upphandlingen har kommunen riktat in sig på mobilitet. Jonas Rönnqvist som arbetar med it och infrastruktur på stadsledningskontoret menar att det är en tydlig trend att allt fler anställda överger den fasta telefonen för att istället enbart använda en mobiltelefon.

– Vi uppfattar att det är ditåt verksamheten är på väg, att man går mer och mer mot mobilitet. Man använder smartphones i allt större utsträckning, det vill säga man synkar ner sin mail i mobilen och man surfar mycket mer. Och då är det viktigt att den mobila trafikkostnaden hålls så låg som möjligt, säger Jonas Rönnqvist.

Överskådliga abonnemang
Dessutom har kommunen i upphandlingen önskat enkla paketeringar, så att det blir lätt att välja abonnemang. Kostnaden för olika typer av abonnemang ska vara överblickbar genom att tilläggsfunktioner, som att till exempel kunna surfa, har en fast kostnad.

– Sedan blir det upp till förvaltningarna att utifrån hur man tänker sig att man ska nyttja telefonin, för att medarbetarna ska nå varandra och för att de ska kunna jobba effektivt, ta ställning till vilka varianter man tror att man behöver.

E-auktion pressade priset
Upphandlingen avslutades med en elektronisk auktion. Sammanlagt 145 bud lades under de 2,5 timmar som auktionen pågick. Bästa utgångsbud var 106 miljoner kronor, och det vinnande budet från TeliaSonera låg på 69 miljoner kronor vilket motsvarar en prissänkning med 35 procent.

– Vi får lägre kostnader för både mobil data och mobil rösttrafik, och även för den fasta trafiken, säger Jonas Rönnqvist.

Frånvaro blir nåbarhet
Det nya avtalet innebär att Göteborgs Stad kommer att gå över till en ny växelplattform som bygger på modernare teknik. Med den följer ett antal nya möjliga funktioner, som medarbetarna kommer att kunna börja använda så småningom. Till exempel nya sätt att hänvisa telefonen när man inte är på plats. ”Frånvaro” kan i framtiden bli ”nåbarhet i olika kanaler”.

– I stället för att du anger när du inte är kontaktbar, så anger du på vilket sätt du är kontaktbar och när. Det kanske syns då till exempel att ”jag kan inte prata i mobilen nu men jag kan ta emot sms och mail”.

– Och om jag bokar ett möte i min elektroniska kalender så blir min telefon hänvisad per automatik, förklarar Jonas Rönnqvist.

Övergången till den nya växeln, som rent fysiskt kommer att stå hos Intraservice, sker under 2012. De allra flesta medarbetare kommer att märka av det framförallt genom att de behöver ta ställning till ifall de ska ha en fast telefon eller en mobil. Alla nummerserier kommer att ligga kvar som tidigare.