Näst största ökningen. Aldrig har det funnits så många göteborgare som just nu. Ny befolkningsstatistik visar att Göteborg vid årsskiftet hade 533 260 invånare – och ökningen fortsätter under årets första veckor.

Göteborg fortsätter att växa och slår sedan många år befolkningsrekord vid varje ny mätning. Under hösten såg det också länge ut som det skulle komma bli fråga om en rekordstor folkökning, men under årets sista vecka minskade befolkningen så att årets totala ökning stannade vid 7206 – 34 färre än rekordnoteringen från 1994.

– Sannolikt bidrar invandringen med en stor andel av ökningen. Läget i Somalia och Syrien har gjort att de största invandrargrupperna under 2013 ser ut att komma därifrån, säger Lutz Ewert vid stadsledningskontorets enhet för samhällsanalys och statistik.

SCB:s statistik kommer om ett par veckor
Majorna-Linné är den stadsdel som har flest invånare (63 126) medan Lundby har minst antal invånare (46 059). Men just Lundby har på senare år haft en stark tillväxt. Under 2013 ökade stadsdelen med 2121 invånare.

– Det är bostadsbyggandet i Kvillebäcken och på Älvstranden som syns i de siffrorna, säger Lutz Ewert.

Den nya statistiken bygger på siffror ur Västra Götalandsregionens befolkningsregister. Redan om några veckor redovisar SCB sina siffror som även omfattar födda, döda, in- och utflyttning.

Men redan nu kan Lutz Ewert konstatera att staden fortsätter att växa. Göteborgarna har blivit 800 fler bara sedan årsskiftet.

Folkmängd per stadsdel 31 december 2013:
4B40_2.jpg

Fotnot: I siffran 533 260 ingår också 1609 personer som inte är folkbokförda i någon specifik stadsdel utan räknas in i kategorin ”ospecificerade Göteborg”.