Enorm efterfrågan på platser. Nu öppnar ett helt nytt boende för ensamkommande ungdomar i centrala Göteborg. Bakgrunden är att det är en enorm efterfrågan på boendeplatser. I början av året beräknade Migrationsverket att 3 200 ungdomar skulle komma till Sverige. Enligt den senaste prognosen är siffran nu uppe i 4 000.

– Så att vi ökar från 28 platser till 40 med vårt nya boende känns riktigt bra, säger Louise Parbring, chef för enheten Boende för ensamkommande ungdomar.

Främst till för asylsökande ungdomar
Boendet som tidigare var ett kvinnoboende, har nu anpassats för ungdomarnas behov. Men till skillnad från de andra boendena kommer det främst vara till för asylsökande ungdomar.

– Tanken är att ungdomarna ska bo här en kortare tid under tiden som deras asylansökan behandlas. Om de får uppehållstillstånd får de flytta vidare till ett permanent boende, säger Louise Parbring.

På det nya boendet kommer det även finnas fem jourplatser.

– Jourplatserna är till för de asylsökande ungdomar som omgående behöver hjälp, säger Amin Hamidi som är arbetsledare på Skepparegångens ungdomsboende.

Personal med erfarenhet av migration
Man har varit väldigt noga med rekryteringen av personal. Samtliga anställda har högskoleutbildning inom olika professioner för att kunna hjälpa ungdomarna in i det nya samhället. Flera har egen erfarenhet av migration.

– Vi tycker att det är viktigt att vi har personal som talar samma språk och delar kultur med de ungdomar som kommer hit, säger Louise Parbring.

Kan bli fler boenden nästa år
Enheten Boende för ensamkommande ungdomar arbetar nu hårt för att möta den höga efterfrågan på boendeplatser. Trots de tolv nya platserna i Göteborg är det ändå inte tillräckligt många.

– Går allt som det ska, så kommer vi kunna öppna upp två nya boenden nästa år med tio platser på varje anläggning, säger Amin Hamidi.