Ger ökad driftssäkerhet. Som första kommun i landet har Göteborg tagit ett helhetsgrepp på sin it-infrastruktur. Gamla maskiner och ålderdomliga system fasas nu ut, och ett nytt datacenter skapas. Från att ha anlitat en mängd olika leverantörer går kommunen över till ett tätare samarbete med en enda.

Resultatet av den omfattande genomgången av stadens it-infrastruktur är ett nytt datacenter. Med det menas den infrastruktur där all kommungemensam information finns – servrar och enheter för datalagring och kommunikation. Datacentrat är uppdelat på två stycken fysiskt separerade platser i centrala Göteborg. All utrustning i de två datahallarna håller nu på att bytas ut.

– Tidigare hade vi utrustning och teknik från flera olika leveranser, som vi successivt har byggt på. Nu har vi tagit ett helhetsgrepp kring all utrustning och byggt en ny och tidsenlig infrastruktur, säger Anders Nilsson på Intraservice.

Bakom förändringen finns krav på ökad driftssäkerhet och bättre rutiner för säkerhetskopiering, samt möjlighet att snabbt kunna få igång systemet igen ifall en extraordinär händelse inträffar.

– Vi har kunnat korta den tid det tar att få upp enskilda system igen, efter exempelvis en brand eller en översvämning, avsevärt.

Tydliggör ansvaret för fel
Från att ha använt flera olika it-system parallellt och anlitat många olika leverantörer går Intraservice nu över till ett enhetligt system med en leverantör. Det är ett nytt sätt att tänka, som Göteborgs Stad har fått uppmärksamhet för inom it-branschen i Sverige. Fördelarna med ett helhetsgrepp är flera. Förutom rent tekniska vinster är det lättare att få brister åtgärdade och nya funktioner i drift.

– Tidigare när det uppstått ett fel har leverantörerna skyllt på varandra och det har varit svårt att reda ut mellan dem vad som är fel och vems fel det är. Nu har vi en helhetsleverans som en leverantör bär det totala ansvaret för, säger Anders Nilsson.

Införandet av det nya systemet har pågått sedan årsskiftet. Det tar tid att flytta gamla maskiner, installera nya och säkerställa att de fungerar som de ska. Arbetet beräknas vara klart under första kvartalet 2012.

– Vi jobbar för fullt med att byta ut och flytta de befintliga maskinerna. Utfasningen sker successivt, säger Anders Nilsson.