Mer kunskap kan förebygga. Stadsdelsförvaltningen i Angered ingår i det nystartade EU-projektet ”Girls using violence” som ska öka kunskaperna om tjejer som utövar våld, avgränsat till slagsmål och misshandel. ”Sedan kommer man naturligtvis in på andra saker också, som det verbala”, säger projektledaren Eva Barron.

I projektet som ska pågå i två år, deltar sju aktörer från lika många europeiska länder. Målet är att de olika aktörerna ska samla in och dela med sig av kunskap, exempelvis från forskning på området och kartlägga bra metoder och verktyg. På så vis hoppas man sedan kunna sammanställa de bästa metoderna för att förebygga våldet.

”Jag vill veta mer om bemötande”
– Det är en liten grupp i jämförelse med pojkar som använder våld och just därför tenderar gruppen att hamna i skymundan. Det finns väldigt lite kunskap på området och det är viktigt att också fokusera på mindre grupper tycker jag, säger Eva Barron.

Hon arbetar på GUTS, en mötesplats i stadsdelen Angered för tjejer från 13 år och uppåt. I sitt arbete möter hon ibland tjejer som till exempel ska gå igenom rättegångar efter en misshandel.

– Jag känner själv att jag vill veta mer om bemötande. Hur kan vi jobba för att förebygga problemen? Till exempel kommer de här tjejerna kanske få egna barn, betyder det att våldet har upphört eller för man våldet med sig i sina nya familjer?

Vill se om våldet faktiskt har ökat
Unga tjejer som utövar våld är en liten grupp i jämförelse med män som utövar våld, men har ändå uppmärksammats mer senaste åren, både medialt och bland professionella.

Ett av delmomenten i projektet handlar just om att kartlägga huruvida uppmärksamheten hänger ihop med en faktisk ökning.

– Ett syfte är att till exempel se över statistik kring anmälningar och misstankar de senaste åren. Vi vill se hur forskningsbilden stämmer överens med den uppmärksamhet som ändå har ökat kring gruppen. Mycket tyder ju på en faktisk ökning och om det finns ett ökande problem måste vi också kunna bemöta det, säger Eva Barron.

Referensgrupp med unga kvinnor
I projektet ingår två referensgrupper. Den ena består av unga kvinnor mellan 20 och 25 år. De har alla en historik av ett våldsamt beteende och kommer ha insyn i projektets olika delar.
mynna ut i en dokumentärfilm för ökad kunskap. Totalt kommer 28 olika tjejers berättelser ingå i filmen.

Den andra referensgruppen består av professionella som på olika sätt i sitt yrkesutövande berörs av tjejer som utövar våld. Samverkansorganet Ung & Trygg Göteborg sitter med i referensgruppen tillsammans med representanter från exempelvis Angereds närsjukhus, polisen och Göteborgs universitet.

I referensgruppen för yrkesverksamma ingår också andra aktörer inom Göteborgs Stad, som fältgruppen Lotsarna och fritidsgården Mixgården. Slutresultaten från projektet kommer bland annat resultera i en rapport med riktlinjer för god praxis och förslag på effektiva metoder när det kommer till bemötande av unga tjejer med våldsproblematik.