Lättare ta del av politiska beslut. Notiser med kortfattade sammanfattningar av ett urval av kommunstyrelsens ärenden kommer nu att publiceras på Göteborgs Stads hemsida efter varje beslutsmöte. Tanken är att göra kommunstyrelsens arbete mer tillgängligt för göteborgarna och öka möjligheterna att ta del av de politiska besluten.

– Att presentera kommunstyrelsens beslut i notisform är ett led i att förbättra kommunikationen och dialogen med medborgarna. Vi vill att medborgarna ska veta vad som är på gång i staden och det ska vara enkelt att följa och förstå vad politikerna beslutar om, säger Eva Hessman, stadsdirektör i Göteborgs Stad.

Notiserna är ett urval av ärenden som har stort allmänintresse eller som berör många av Göteborgs Stads anställda. Informationen kommer att publiceras på goteborg.se och på Göteborgs Stads intranät.