Göteborgs Stad tar ett helhetsgrepp för att hjälpa familjer där mannen misshandlar. Sedan årsskiftet arbetar sex heltidsanställda med att ge stöd till misshandlade kvinnor och barn samtidigt som de våldsbenägna männen går i gruppterapi. Alla män som polisanmäls för våld i nära relationer erbjuds hjälp – men bara tio procent accepterar erbjudandet.

Projekt Utväg i Göteborg har genom uppsökande verksamhet stöttat våldsutsatta kvinnor och barn sedan 2003. Nu har verksamheten – som är ett samarbete mellan socialtjänst, åklagare, polis, kriminalvård och hälso- och sjukvård – permanentats och utökats.

2.500 män polisanmäls varje år

– Resurserna har fördubblats och projektet implementerats i den vanliga organisationen. Arbetet sker inom ramen för Kriscentrum för män, Kriscentrum för kvinnor och Barnhuset, säger Helena Rundquist på sociala resursförvaltningen.

Varje år polisanmäls ungefär 2.500 män för våld i nära relationer. Målsättningen är att samtliga män som ännu inte är dömda ska erbjudas hjälp med att ändra sitt aggressiva beteende. Men det är väldigt svårt att motivera förövarna och bara knappt tio procent väljer att delta.

En del av metoderna för att motivera männen är hämtade från norska Alternativ till våld, som länge arbetat med samma problematik i Oslo.

– Vi försöker få männen att själva se nyttan och vädja till deras roll som förälder. Alla som genomgått programmet får ett annat liv – och när männen inser det får de hopp. Det går att bryta ett våldsamt beteende, säger Helena Rundquist.

”Det gäller att agera snabbt”

Männen erbjuds samtalsterapi med psykodynamisk inriktning i grupper om sex till åtta personer. Behandlingen pågår i ungefär femton veckor.

– Eftersom det handlar om en inre process görs individuella bedömningar. Ibland behövs kompletterande individuella samtal, säger Helena Rundquist.

Samtidigt som manssamordnarna kontaktar männen söker kvinnosamordnarna upp de drabbade kvinnorna och barnsamordnarna de utsatta barnen.

– Det gäller att agera snabbt för att få igång krisarbetet med barnen och ge dem möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Fortfarande krävs föräldrarnas medgivande, vilket i vissa fall kan bli absurt. Men det finns förslag på en lagändring så att de utsatta barnen kan få hjälp även utan den misshandlande förälderns tillstånd, säger Helena Rundquist.

Vanmakt och frustration går ut över familjen

Våld i nära relationer är ett problem som finns i alla stadsdelar och samhällsklasser. Gemensamt för de misshandlande männen är att de låter sin vanmakt och frustration gå ut över kvinnorna och barnen.

– Ofta har de svårt att kommunicera uttrycka sina känslor. I behandlingen ingår att se över hur kommunikationen inom familjen fungerar. Mannen kanske måste inse att han inte kan bestämma allt själv och att beslut om familjeangelägenheter kan fattas på ett mer demokratiskt sätt, säger Helena Rundquist.