15 till 20 procent av all skolmat försvinner vid beredning eller kastas av eleverna. För att motverka det startar nu Göteborgs Stad projektet Minska svinneriet. "Svinn är ett slöseri med resurser på många olika sätt.Det handlar om ekonomi och kvalité men kanske fram för allt om miljö", säger Rebecca Palosaari Fogler på miljöförvaltningen.

– För att producera livsmedel som sedan slängs krävs åkermark, energi, vatten, ofta kemikalier, transporter och så vidare. Det gäller att se svinnet i ett helhetsperspektiv, fortsätter hon.

Ska ta fram mätetal som kan följas upp
Rebecca Palosaari Fogler, som är agenda 21-samordnare på miljöförvaltningen, har bjudit in stadsdelsförvaltningar och utbildningsförvaltningen för att delta i projektet.

– Tanken är att vi ska jobba på ett samlat sätt inom Göteborg och ge varandra tips och hitta metoder för minska svinnet och ta fram mätetal så att det går att följa upp, säger Rebecca Palosaari Fogler.

I projektet ingår också att ta tillvara erfarenheter av insatser som redan gjorts på flera skolor.

Finns flera orsaker till svinnet
Guldhedsskolan, som nyligen också utsetts till en av landets tolv stjärnrestauranger av Skolmatens vänner, är en av dessa.

721C_2.jpg
– Det var i samband med vår miljödiplomering förra året som vi beslutade oss för att jobba vidare med svinnet. Vi tog kontakt med Göteborgs universitet och tre studenter genomförde i våras en undersökning om varför eleverna slänger mat och vad man kan göra för att ändra det, säger Christina Linnerhag, ansvarig för köket på Guldhedsskolan.

Resultatet av undersökningen visar att det finns flera orsaker. Eleven har tagit för mycket, tycker inte om maten eller kamraterna har ätit färdigt och man vill gå ut på rast tillsammans.

Information på matbordet
Det visade sig också att eleverna inte ser något fel i att slänga mat, vilket kan bero på bristande kunskap och förståelse hur det påverkar miljö, kvalitet och ekonomi.

– Så vi fick rådet att jobba med information och även någon typ av ”morot”, säger Christina Linnerhag.

Vecka 45 var det premiär i matsalen för kampanjen minska svinnet. Alla bord var försedda med ”ryttare” med information om matens väg från odling till färdig rätt. Vid behållarna med mat fanns skyltar med en bild på en ko, gris eller fisk och en uppmaning om att inte ta mer än man äter upp.

Slängd mat vägs och omräknas till pengar
– Dem byter vi ut varje dag beroende på vad vi serverar, säger Gunilla Willander som jobbar i köket och är den som arbetat fram innehållet i informationsmaterialet.

– Fakta har jag hittat på internet men jag har också läst fyra olika fempoängskurser om mat och miljö på universitetet, säger Gunilla Willander.

All mat som eleverna slänger under kampanjen vägs varje dag och omräknas till pengar. Resultat finns uppsatt bredvid slänghinken.

– Det är bra att ha ett mål och en ”morot”. Vårt mål är att komma ner till 11 kilo slängd mat per dag. Når vi dit kommer det att bli en extra måltid med pannkakor, som är elevernas absoluta favorit, säger Christina Linnerhag.

”All personal är positiv till förändringen”
Det är inte bara genom information och motivering till eleverna som de jobbar med att minska svinnet på Guldhedsskolan.

– Vi har blivit mycket duktigare på att laga precis och vi dokumenterar mycket mer vad som gått åt med mera samt tar tillvara rester som inte varit framme bättre genom att improvisera. Till de elever som kommer sist har vi mindre skålar, så att vi inte behöver lägga fram så mycket mat men att det ändå ser snyggt och aptitligt ut, säger Christina Linnerhag och fortsätter:

– Trots att vi har haft dåligt med tid att lägga på arbetet med svinnet tycker jag att vi har lyckats bra. Det är roligt att jobba med det. All personal i köket är positiva till förändringen och ser det som en utveckling.

Intresserade kan läsa i bloggen
– Det är dags för oss som jobbar i bambaköken att visa att vi faktiskt ofta är en föregångare och kunskapsbank när det gäller mat och miljö, säger Gunilla Willander.

Till våren planerar de att bjuda in föräldrar till en måltid och informera om arbetet för miljömåltider inklusive svinnet. Redan idag kan föräldrar och andra som är intresserade läsa om satsningen i köket via Guldhedsskolans blogg (se länk nedan).