Ska skapa jobb och förmedla kunskap. Personer som lider av psykiska funktionsnedsättningar har ofta svårt att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Genom projekt Samordning brukarmedverkan ska de få stöd att hitta och behålla ett jobb.

– Människor som lever med psykisk ohälsa isolerar sig ofta från allmänheten eftersom andra inte förstår deras åkommor och vågar då inte på egen hand söka jobb. Vi vill få ut dem i arbete, dels för att de har samma rätt som alla andra till jobb, dels för att arbete främjar hälsa, berättar Lars Alfredsson, som leder satsningen vid social resursförvaltning.

Brukarcoacher ger individuellt stöd
Projektet förmedlar arbetsplatser åt personer mellan 18 och 64 år med en psykisk funktionsnedsättning. Det riktar sig även till dem som redan har ett jobb, men som behöver stöd. Projektet vill också sprida kunskap och förbättra attityden kring psykisk ohälsa bland allmänheten och arbetsgivare.

Som ett första steg har man utbildat sju personer till så kallade brukarcoacher. De ska fungera som ett individuellt stöd för projektets brukare och öka chanserna till en fast anställning för dem.

– Vi är väldigt nöjda med vår bredd av brukarcoacher. Alla har sina olika specialiseringar som går i linje med vår målgrupps behov. Förutom coacherna kommer vi också ta hjälp av andra människor som tidigare varit i samma sits som våra brukare.

Bygger på en amerikansk metod
Projekt håller på i tre år och genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten och Västra Götalandsregionen. Det är baserat på den amerikanska metoden Individual Placement Support (IPS) som utvärderats med goda resultat i USA. Så ett delmål med Samordning Brukarmedverkan är att se om den fungerar i en svensk kontext:

– Gör den det, så vill vi gärna se att IPS-modellen får en större spridning i Sverige, säger Lars Alfredsson.