Nu får Göteborg en ny plats på kartan. I måndags lämnade Göteborgs Stad det gamla referenssystemet för geografisk bestämning, som använts i mer än ett sekel. Med det nya – SWEREF 99 - underlättas utbytet av geografisk information, både nationellt och internationellt.

Göteborg Energi gjorde det redan för två veckor sedan. Göteborgs Stad följde efter i måndags, och snart har alla kommuner i Göteborgsregionen gjort det: pensionerat sina gamla lokala referenssystem och anammat det nya, SWEREF 99. Ett referenssystem som lantmäteriet införde 2003 och rekommenderade övriga Sverige att ta efter.

GPS-navigatorer använder samma modell

Alingsås var tidigt ute. Hallands kommuner gick över förra året, och nu följer alltså Göteborgsregionen efter.

– För privatpersoner har det här inte särskilt stor betydelse. Men de som har GPS-navigatorer kommer att se att navigatorns longitud/latitud-koordinater använder samma modell som vårt nya system, säger Maria Sjöberger, teknisk lantmätare på stadsbyggnadskontoret.

Kan användas över hela jorden

Synkroniseringstanken började redan på 1980-talet då systemet ETRS89 lanserades internationellt. Tio år senare fanns en svensk modell klar: SWEREF99. Systemet består av tolv projektionszoner där Göteborgsregionen ingår i den västligaste som fått beteckningen 12 00.

– Det nya referenssystemet innebär att en position anges på ett entydigt sätt som kan användas över hela jorden – det har vi inte kunnat tidigare, förklarar Maria Sjöberger.

Northing- och Eastingkoordinater

När man i Göteborg förut talat om placeringar på X- och Y-led bestäms nu positionen istället via Northing- och Eastingkoordinatorer. Den som vill förklara var Gustaf Adolf-statyn står i staden kan med andra ord ange N 639 86 67.228 E 14 80 24.346 och räkna med att bli förstådd långt utanför Göteborgsområdet.

– På sikt underlättar det här utbytet av geografisk information. Tidigare har vi behövt transformera geografisk information för att kunna använda underlagsmaterial från olika system tillsammans. Det behöver vi inte längre, säger Maria Sjöberger.