Har utvecklats under våren. Fler prao-platser behövs i Göteborg och dess kranskommuner. Dessutom behöver platserna breddas till andra branscher. För att inspirera och underlätta för företagen att ta emot högstadieeleverna finns nu konceptet Framtidstro genom prao.

Det är Göteborgsregionen, GR, som i samarbete med Näringslivsgruppen och 400-årsjubileum på Göteborg & Co, genomför konceptet Framtidstro genom prao.

– Den stora anledningen är att vi behöver fler platser. Det har varit tufft på grund av pandemin där restauranger, butiker, och kaféer, som vanligtvis står för många praoplatser, har haft det jobbigt. Men en stor del handlar om att vi även vill öka bredden. Vi önskar praoplatser i fler branscher, som till exempel industrin, byggbranschen, kommunala förvaltningar och bolag. Med det här konceptet vill vi underlätta för företagen att ta emot elever, säger Lena Sjöstrand, projektledare på GR.

Utvecklats genom workshops

Det nya konceptet har utvecklats under våren i samarbete med näringslivet och elever på Jättestensskolan och Lärjeskolan. Genom workshops fick Göteborgsregionen input och det nya prao-konceptet testades sedan hos Göteborg Energi och Göteborgsregionen.

Konceptet ska underlätta för företagen att ta emot elever. Tidsbrist och att företagen inte riktigt vet vad de ska sysselsätta eleverna med ska inte vara några skäl framöver.

– Här handlar det om att inspirera och väcka praon till liv utifrån företagens behov. De ska se att det inte är så mycket jobb och det de får tillbaka kan ge väldigt stor nytta. Genom att ta emot praoelever synliggör man sig gentemot sina framtida medarbetare, säger Lena Sjöstrand.

Flexibelt koncept

Framtidstro genom prao är ett flexibelt koncept som i grunden handlar om att man ska ta emot fler än en praoelev samtidigt. Dessutom kan företaget dela upp praotiden mellan flera avdelningar.

– För många innebär ordet prao att man som handledare själv ska ta hand om en elev en hel vecka. Men med det här konceptet kan man låta eleven jobba med spännande uppdrag och låta dem göra studiebesök på olika avdelningar. Hos oss på GR lät vi till exempel våra praos ägna hela första dagen åt att utforska GR genom hemsida och genom att prata med anställda.

Lärde känna andra

Yara Akram Rostam, som går i åttan på Lärjeskolan, är en av de elever som varit med och tagit fram konceptet.

– Det var väldigt kul och en bra idé att få oss att påverka, säger hon.

Yara gjorde sin prao hos Göteborgsregionen samtidigt som tre andra elever och upplevde att det prao-konceptet ger en bra möjlighet att lära känna elever från andra skolor. Dessutom gav prao-veckan mycket lärdomar som hon tar med sig när hon funderar över vad hon vill jobba med som vuxen.

– Tidigare visste jag inte vad jag ville bli men nu känner jag att jag nog vill jobba på kontor nära andra personer, och att jag kommer att välja samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet, säger hon.

Anmäl till praktikplatsen.se

För företag som är intresserade av att ta emot elever och testa det nya konceptet är det bara att anmäla sig på Göteborgsregionens sida praktikplatsen.se.

– Anmäl de veckor som man har möjlighet. Det kanske är spännande grejer på gång då prao-elever skulle kunna bidra. Sedan sköts allt på automatik. Genom att använda Praktikplatsen hjälper man till med likvärdigheten och ger alla elever tillgång till prao-platserna, säger Lena Sjöstrand.

Kontakta Lena Sjöstrand om du vill veta mer om Framtidstro genom prao: lena.sjostrand@goteborgsregionen.se

Yara Akram Rostam och tre andra prao-elever under sin vecka hos Göteborgsregionen.