Nu kan medarbetare inom Göteborgs Stad snabbt försäkra sig om att de inte anlitar oseriösa företag vid direktupphandling. Ett nytt kontrollverktyg ger röd flagg om leverantören inte håller måttet. Det är Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet som tillsammans med Upphandlingsbolaget utformat den nya tjänsten.

Varje år handlar den svenska offentliga sektorn varor och tjänster för närmare 500 miljarder skattekronor. 40 procent av dessa – 200 miljarder – uppskattas ske genom direktupphandlingar, det vill säga köp som inte täcks av ramavtal.

Många har tyckt det varit för besvärligt

– Några exakta siffror för Göteborgs stad finns inte. Men stadens totala inköp uppgick förra året till närmare 19,6 miljarder. Om 40 procent av dessa sker genom direktupphandling skulle det handla om inköp för 7,8 miljarder, säger Helena Lans på Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.

För att undvika att skattebetalarnas pengar går till oseriösa företag bör alla leverantörer kontrolleras – även direktinköp för mindre summor. Men långt ifrån alla direktinköp föregås av en sådan kontroll.

– Många tycker helt enkelt att det är för besvärligt, säger Helena Lans.

Kollar mot offentliga register

Men nu finns ett enkelt och snabbt kontrollverktyg, tillgängligt för alla som arbetar inom Göteborgs Stad. En sökning på företagets organisationsnummer ger svar direkt: Grön, gul eller röd flagg.

– Grön flagg betyder att företaget är seriöst. Dyker en röd flagg upp ska man inte anlita företaget. Det kan finnas flera orsaker, företaget har kanske betalningsanmärkningar eller skatteskulder. Gul flagg betyder att det finns tveksamheter som behöver kollas upp, säger Helena Lans.

Kontrollverktyget, som lanserades i slutet av april, hämtar information från offentliga register hos Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogden. Alla sökningar sparas. Om valet av leverantör i ett senare skede skulle bli ifrågasatt går det att bevisa att en kontroll har gjorts och att företaget vid söktillfället fått grön flagg.

Vissa branscher är överrepresenterade

Tidigare erfarenhet visar att det finns en överrepresentation av oseriösa företag i vissa branscher.

– Bygg, städ och personaluthyrning är klassiker i sammanhanget. Men på senare år har det också funnits exempel på oseriösa behandlingshem, säger Helena Lans.

Att kontrollera leverantörer ingår som en del av Göteborgs Stads arbete mot organiserad brottslighet.

Kan bidra till att förhindra korruption

– Genom att göra det enkelt hoppas vi att fler väljer att göra en kontroll. Men det är också ett sätt att göra folk medvetna om frågan: Vem är det egentligen vi gör affärer med?

– I det långa loppet tror jag också att det bidrar till att förhindra korruption. Om det finns en kontrollrutin blir det inte så lätt att anlita kompisen som inte har alla papper i ordning, säger Helena Lans.

Fotnot:
15 juli 2010 revideras Lagen om Offentlig Upphandling. Då får direktinköpen från samma leverantör under ett år inte överstiga 287.000 kronor.