I alla göteborgares brevlådor. I veckan får alla som bor i Göteborg ett nytt magasin i brevlådan! Möt bland andra kocken Britt-Inger Andersson som lagar ekologisk mat på förskolan Tellusgatan i Bergsjön och läs om hur Göteborg ska fira 400-årsjubileet 2021. I en intervju berättar stadsarkitekt Björn Siesjö också om visionen för Göteborg som en nära storstad.

Syftet med tidningen är att berätta om hur boende, besökare och näringsliv får service inom olika områden, vad Göteborgs Stad gör och vad som är på gång.

– Göteborg växer och utvecklas och det händer mycket, både i stadsmiljön och inom Göteborgs Stads alla verksamheter. Det vill vi berätta om, säger Göteborgs Stads kommunikationsdirektör Helena Mehner.

– Vi vill visa bredden i stadens verksamheter, inom vilka områden vi verkar och hur stadsdelar, fackförvaltningar och bolag bidrar till att Göteborg blir en attraktiv plats att bo och verka i, besöka och återvända till, fortsätter Helena Mehner.

Går också att få som taltidning
I premiärnumret av magasinet Vårt Göteborg kan du också läsa om att Göteborg är en förebild för övriga Europa när det gäller fjärrvärme och energieffektivisering och hur en av världens modernaste busslinjer kommer att bli verklighet i Göteborg redan nästa sommar.

Det tryckta magasinet Vårt Göteborg kommer att ges ut fyra till sex gånger per år och kommer förutom att delas ut i göteborgarnas brevlådor finnas på bland annat stadsdelskontoren, på Göteborgs båda turistbyråer i Nordstan och Kungsportsplatsen och på vissa bibliotek. Tidningen går att få som taltidning och finns också att ladda ner som pdf här på vartgoteborg.se, Göteborgs Stads nyhetstidning på nätet.

I nättidningen fortsätter vi att rapportera nyheter från Göteborgs Stads verksamheter varje vardag. Du kan också följa nyhetsflödet på twitter på @VartGoteborg.