Samhällsvägledning och mötesplats. Till våren öppnar stadsdelarna Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo ett gemensamt medborgarkontor i det nya resecentrumet vid Frölunda torg. Där ska invånarna kunna få hjälp med allt som rör offentlig service.

– Vi guidar människor genom djungeln av förvaltningar och myndigheter. Hit kan man vända sig om man behöver hjälp med att skriva ansökningar, tolka myndighetsbeslut eller hitta rätt samhällsinstans. Det kan handla om allt från förskoleplats till hemtjänst, säger Astrid Tunås, en av dem som jobbat fram förslaget till nytt medborgarkontor.

Idag har Västra Göteborg medborgarservice i gamla stadshuset i Tynnered. Den verksamheten kommer nu flyttas och införlivas i det nya medborgarkontoret på Frölunda torg.

Eftersom allt fler kontakter med myndigheter sker via nätet ska publika datorer finnas tillgängliga i lokalerna.

– De som inte är så kunniga i att hantera datorer kan få personlig handledning och hjälp med att hitta och skriva ut blanketter, säger Astrid Tunås.

Förvaltningarnas ansikte utåt
Tanken är också att medborgarkontoret det ska bli mötesplats där invånare, politiker och tjänstemän kan mötas.

– Medborgarkontoret är förvaltningarnas ansikte utåt. En plats där vi kan möta medborgarna på ett enklare sätt, till exempel genom att möten, temakvällar och medborgardialoger arrangerasi lokalerna, säger Astrid Tunås.

Just nu håller Västtrafik på att bygga det nya resecentrumet intill busshållplatserna vid Frölunda torg. Medborgarkontorets lokaler väntas bli inflyttningsklara lagom till invigningen i slutet av april.

– Vi räknar med att kunna öppna kontoret någon gång kring månadsskiftet april-maj, säger Astrid Tunås.