Servicen anpassas efter besökarna. Bostäder, jobb, barnomsorg, stiftelser och fonder. Det finns många ärenden man har i livet där man inte alltid är helt säker på vart man ska vända sig. Tur då att det finns medborgarkontor. Till de tidigare fem runt om i Göteborg läggs nu ytterligare ett, i Västra Hisingen, där invånarna får ett nav som guidar i myndighetsdjungeln.

– Det känns faktiskt som att mycket av kunskapen om hur myndighets-Sverige är uppbyggt och fungerar, är sådant som är svårt att snabbt och enkelt läsa sig till, säger samhällsvägledaren Aldina Radoncic, som från och med 3 juni öppnar dörrarna till det nya medborgarkontoret på Vårväderstorget 4 i Biskopsgården.

Efterfrågan styr arbetet
Tillsammans med två kollegor ska hon arbeta som samhällsvägledare på Västra Hisingen och därmed erbjuda samma tjänster som invånarna i Angered, Bergsjön, Lundby och Frölunda sedan tidigare kan använda sig av. I Angered finns till och med två medborgarkontor, och på Norra Hisingen finns Selma Center och inne i centrum Konsument- och medborgarservice på Ekelundsgatan med liknande service.

– Arbetsuppgifterna beror helt på vad besökarna efterfrågar, men ofta handlar det om att förstå myndighetsbrev eller hitta rätt för sitt ärende. Det kan handlar om alltifrån försäkringsfrågor och barnomsorg till att ställa sig i bostadskö eller söka pengar från fonder och stiftelser. Vi är som ett nav som guidar invånarna bland alla myndigheter och instanser, säger Aldina Radoncic.

Involvera föreningar i arbetet
Själv har Aldina tidigare arbetat på medborgarkontoren i Lundby och Frölunda och tar med sig erfarenheter från båda ställena.

– Lundby fick ett av de första medborgarkontoren i Göteborg på 1990-talet så det är väldigt inarbetat och känt, inte bara bland den egna stadsdelens invånare. Dit kommer människor även från andra håll i staden för att få hjälp med allt möjligt. Medborgarkontoret i Frölunda öppnade förra året och har fått arbeta mer med marknadsföring för att upplysa om att man finns och vad man kan hjälpa till med. Så kanske det kommer att bli till en början även i Västra Hisingen, säger Aldina Radoncic.

Därför är det inte omöjligt att det till en början kommer att bli en del uppsökande verksamhet, till exempel till olika föreningar, för att informera om sina tjänster.

Hjälp till självhjälp
– Utöver svenska och engelska så behärskar vi i personalen också bosniska, serbiska, kroatiska, turkiska och persiska, vilket naturligtvis är till stor hjälp, men syftet med medborgarkontoren är inte minst att erbjuda hjälp till självhjälp, så att besökarna själva ska hitta rätt och klara sina kontakter med olika myndigheter, säger Aldina Radoncic.

Det senare håller Ingela Sjörén Åstrand med om. Som utvecklingsledare i Västra Hisingen har hon utrett stadsdelens behov av ett medborgarkontor, och sätter gärna in funktionen i ett större sammanhang än att vara vägvisare.

– Medborgarkontoren är också en mötesplats som ska uppmuntra till kommunikation i stadsdelen, och eftersom verksamheten alltid ska anpassas efter besökarnas behov och initiativ finns alla möjligheter till att öka invånarinflytandet på många olika områden, med medborgarkontoret som utgångspunkt, säger Ingela Sjörén Åstrand.