Till alla hushåll i Göteborg. För stans alla niondeklassare är det dags att börja tänka på gymnasievalet. I nya numret av Vårt Göteborg får du tips och råd.

Läs
Vårt Göteborg nr 3 2016

Nu ska allmännyttan växla upp och bygga 1400 bostäder per år – en fyrdubbling jämfört med tidigare bostadsproduktion.

Nya detaljplanen för området kring Västlänkens station Haga är klar – var med och tyck till!

Läs också om stadens tillgänglighetsarbete – staden ska funka för alla, om vikten av högläsning för barn och hur hemlöse Amir fick en bostad via stadens satsning Bostad först.