Svenska Mässan slog nytt omsättningsrekord 2008. Resultatet landade på 794 miljoner kronor. Den högsta omsättning som noterats för en nordisk mötesplats.

– Våra prognoser för 2008 överträffades, säger Lennart Mankert, VD och koncernchef.
Svenska Mässans turistiska betydelse ligger på en fortsatt hög nivå. Koncernen generade 2008 närmare 2,2 miljarder i turistiskt inflöde.

Volymökningen under 2008 gäller alla Svenska Mässans affärer. Av koncernens totala omsättning på 794 miljoner kronor – den högsta som noterats för en nordisk mötesplats – stod mässor och möten för 376 miljoner, Hotel Gothia Towers för 212 miljoner och restaurangverksamheten för 191 miljoner.

Starkt varumärke

Det starka resultatet kunde nås trots effekterna av den globala finanskrisen och den följande konjunkturnedgången under årets sista kvartal, som även kommer att påverka verksamheten 2009.

– Vårt starka varumärke, personalens insatser och ett framgångsrikt kundnära teamarbete är grunden för det goda resultatet, säger Lennart Mankert.

Succé för räkmackan

Enligt Mankert har affärsmodellen, som bygger på att alla verksamheter; mässor, möten, hotell och restauranger, drivs i egen regi, stärkt koncernens konkurrensförmåga.

– Ett exempel är vår restaurangverksamhet, som från och med 2008 drivs helt i egen regi. Under året har den haft en kraftig omsättningsökning och resultatförbättring.

– Glädjande är också den fortsatta succén för vår King Size räksmörgås, som under året såldes i otroliga 145.026 exemplar, även det ett rekord.