Bergsjön, Gunnared, Biskopsgården och Lärjedalen slår sig nu ihop med polis, kommunala bostadsbolag och åklagarmyndighet. I samarbetsprojektet ”Ung och trygg” ska de med befintliga resurser hindra unga i riskzonen från att hamna i kriminella gäng. Ett nytt samarbete över myndighetsgränserna i Göteborg ska förhindra nyrekrytering av unga till kriminella gäng. Genom utveckling av nya arbetsmetoder hoppas myndigheterna i Göteborg att slippa samma utveckling som skett i Skåne.

– I Malmö finns redan etablerade kriminella ungdomsgäng, men det har vi inte i Göteborg ännu. Vägen dit sker stegvis och det är den vill vi bryta i tid. När tåget väl går så går det oerhört fort, säger Bertil Claesson, närpolischef i Angered.Vill hitta nya effektiva metoder”Ung och trygg” i Göteborg heter projektet som är ett samarbete mellan SDN i Bergsjön, Gunnared, Biskops- gården och Lärjedalen samt polis, åklagarmyndighet, utbildningsförvaltning och förvaltningsbolaget Framtiden.Målsättningen är att samarbetet ska leda till nya och effektiva metoder för att förhindra ungdomar i riskzonen (från 12 år och uppåt) att söka sig till kriminella gäng. Hur många som riskerar att hamna i ett sådant gäng vet projektledningen inte i dag.Ny förstärkt organisationMålet finns också uttryckt i visionen: ”Ett tryggt och säkert Göteborg där alla ungdomar känner framtidstro och är delaktiga”.I oktober ska polisen ha sin nya förstärkta organisation under Bertil Claessons ledning på plats i de fyra stadsdelarna.- Genom traditionellt polisarbete kommer vi framförallt att inrikta oss på att minska mängden narkotika och alkohol bland unga. Tanken är också att de boende då och då ska stöta på uniformerade poliser och känna att vi är närvarande i områdena, säger Claesson.Snabb insats när någon gripsEtt exempel på hur samarbetet kommer att fungera är att när en ung person grips kommer han eller hon att får träffa polis, socialtjänst och åklagare samtidigt och på så sätt få samma tydliga budskap från myndigheterna.- Vi har riggat en organisation med 24 timmars beredskap för att göra en snabb insats när någon grips. Det är en viktig signal till ungdomar i riskzonen att vi agerar enat och att det händer något direkt, säger Christina Börjesson, stadsdelschef i Bergsjön.Exakt hur de nya metoderna ser ut vet ingen ännu. De kommer i stället att prövas och utvecklas under arbetets gång.”Stor enighet och beslutsamhet”Om metoderna redan funnits hade projektet inte behövts, resonerar man.- Vi har startat en process. Riktigt hur den kommer att bli vet vi inte. Det finns inga färdiga koncept. Däremot finns en stor enighet och beslutsamhet om arbetet. Det här är ingen enskild myndighets problem – det är vårt, säger projektledare Dan Gaversjö som är säkerhetschef på Förvaltnings AB FramtidenHan anser att det i vissa områden vuxit fram en subkultur där mycket pengar, droger och fina bilar är det enda lockande alternativet för en del ungdomar. En viktig uppgift blir därför att visa unga i riskzonen att det finns andra alternativ. Innan de börjar begå brott.Inga extra pengarIngen av de inblandade myndigheterna har fått några extra pengar för genomföra Ung och trygg i Göteborg. Receptet är i stället att omprioritera och att använda befintliga resurser bättre och effektivare.Verksamheten kommer så småningom att kvalitetsgranskas och utvärderas av forskare på Göteborgs universitet.Thomas Östberg