Göteborgs Stads nya samverkansavtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer är nu klart efter flera års förhandlingar. Avtalet, som är ett kollektivavtal som delvis ersätter MBL, berör närmare 40. 000 medarbetare. Det liknar i stort det gamla men fokuserar bland annat mer på arbetsmiljö.

– Efter flera års förhandling har vi äntligen uppnått samsyn. Det har varit en lång process som inte alltid har varit så lätt. Men min bedömning är att nu har vi ett bra avtal och med den långa processen har vi fått en stark uppslutning från alla parter, säger en nöjd stadsdirektör Åke Jacobsson.

Hälsofrämjande synsätt har lyfts fram

Samverkansavtalet är grunden för både medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka, och fackens rätt till medbestämmande.

– Det nya avtalet är tydligare i själva texten, när det gäller olika begrepp och definitioner. Dessutom har arbetsmiljöfrågor och hälsofrämjande synsätt lyfts fram, säger arbetsrättsjurist Johanna Lundqvist som lett arbetet med översynen av det tidigare avtalet.

– Samverkansavtalet är ett regelverk med rättigheter och skyldigheter, men det är inte allt. Det skapar också möjligheter och beskriver hur parterna ska samverka för att utveckla verksamheten på bästa sätt. Samverkan gör vårt arbete bättre, betonar Johanna Lundqvist

Börjar gälla den 1 januari 2010

I avtalet beskrivs till exempel hur arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal och samverkansformer med facken är tänkta att fungera. Men också hur man ska agera om det blir oenighet mellan arbetsgivare och fack i någon fråga.

Arbetet med att ersätta det tidigare samverkansavtalet har involverat många i staden och ett 20-tal fackliga organisationer.

Avtalet undertecknades den 1 juni och börjar gälla den 1 januari 2010. I tryckt form kommer det att skickas ut i augusti. Fackliga representanter och chefer kommer att få utbildning under hösten.