Stor betydelse för Nordost Statens servicecenter invigde det sjätte servicekontoret i Göteborg under onsdagen. Det nya servicekontoret ligger i Gamlestaden. På servicekontoren får besökarna information och service kring tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. “Det betyder mycket för de boende i Nordost”, säger Björn Jedvert, ordförande i nämnden för demokrati och medborgarservice.

Regeringen satsar på större lokal statlig närvaro och de statliga servicekontoren är en del av det. I dag finns 120 servicekontor runt om i landet och under onsdagen öppnade det sjätte i Göteborg på Rullagergatan 2 i Gamlestaden.

– Det är en ny viktig knutpunkt, det är ganska högt besökstryck på de andra kontoren, så det blir också en välbehövlig avlastning, säger Åsa Lindh, Statens servicecenters generaldirektör.

Försök med fler myndigheter

I dag finns fyra myndigheter samlade under samma tak, men fler är på gång. Det pågår ett pilotförsök med Migrationsverket på sex servicekontor och en förstudie om Kronofogdemyndigheten har startat.

– Att tjänsterna breddas och att fler servicekontor öppnar är en styrka, för staten ska finnas överallt i landet, lättillgängligt för våra medborgare, säger Åsa Lindh.

“Personliga mötet vinner”

Björn Jedvert är ordförande i Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice och han tycker det är roligt att ytterligare ett servicekontor nu öppnat i Göteborg.

-Att bli lyssnad på skapar tillit och ger respekt och bekräftelse. Det tror jag är det som gör att det personliga mötet vinner över digitala kanaler. Det är också många som av olika orsaker inte kan hantera de digitala kanalerna.

Många frågor till medborgarkontoren

Göteborgs Stad driver medborgarkontor och de ska också bli fler. Där hanteras frågor kring stadens service som många gånger upplevs som en labyrint.

– I det personliga mötet så växer ofta mötet med fler frågor, med fler tankar och bekymmer och då är det ofta frågor kring skatt, pension, försäkringar och jobb.

Hoppas på nära samarbete

Han berättar att de varit på studiebesök hos Statens servicecenter och hoppas på ett ytterligare nära samarbete.

– Vi tror att det finns många synergieffekter som vi kan ta tillvara.

Vad betyder servicekontoret för Gamlestaden?

– Det gör mycket för dem som bor i Nordost och det var hög tid att öppna åt det här hållet. De som bor här slipper åka till Nordstan eller Hisingen som är de servicekontor som ligger närmast.

I Göteborg finns statliga servicekontor nu i Angered, Hisingen, Nordstan, Järntorget, Västra Frölunda och Gamlestaden. I höst öppnar ytterligare ett servicekontor på Vårväderstorget i Biskopsgården. Fram till 2023 ska 148 servicekontor öppna i Sverige. Ungefär 2,2 miljoner personer besöker servicekontoren varje år. Den senaste tiden har antalet besök ökat något, enligt generaldirektören Åsa Lindh. Det har varit många ärenden som gäller deklarationer samt frågor från och vägledning till människor som flytt från Ukraina.

Statens servicecenter invigde det sjätte servicekontoret i Göteborg under onsdagen. Det nya servicekontoret ligger i Gamlestaden. På servicekontoren får besökarna information och service kring tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. “Det betyder mycket för de boende i Nordost”, säger Björn Jedvert, ordförande i nämnden för demokrati och medborgarservice.

Statens servicekontor i Gamlestaden har öppet på vardagar klockan 10-16.