Satsning på större lokal statlig närvaro. Göteborg får sitt sjunde statliga servicekontor. Torsdag 6 oktober öppnar Statens servicecenter ett nytt servicekontor i Göteborgslokalers lokaler på Vårväderstorget. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten samlas under samma tak och servicehandläggare finns på plats för att hjälpa besökarna med myndigheternas e-tjänster.

Servicekontoren som drivs av Statens servicecenter blir fler och fler. I slutet av 2023 ska 147 kontor finnas runt om i landet.

I våras fick Göteborg sitt sjätte, när ett servicekontor öppnade i Gamlestaden. Torsdag 6 oktober öppnar Göteborgs sjunde, på Vårväderstorget i Biskopsgården.

– Det är ett regeringsuppdrag för att stärka den statliga närvaron i landet och här är det utifrån att det är i ett utsatt område, säger Pia Andersson, projektledare på Statens servicecenter.

Servicehandläggare hjälper till

En stor del av arbetet på servicekontoren handlar om att hjälpa besökarna – både privatpersoner och företagare – att använda e-tjänster från samverkansmyndigheterna Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten

– Det är inte en plats där man spontant träffar sin handläggare på till exempel Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Då behöver man ha en bokad tid för möte på kontoret. Handläggarna som finns på servicekontoren jobbar för Statens servicecenter men på uppdrag av respektive myndighet och de är väl insatta i respektive myndighets tjänster och vilka underlag som behövs för att kunden ska komma vidare i sitt ärende.

Kontoret på Vårväderstorget kommer att vara öppet tre dagar i veckan: tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 10–16. Till en början kommer tre servicehandläggare finnas på plats. Det blir fem kundarbetsplatser där man som kund kan söka information själv och få hjälp av handläggare vid behov.

– Många av tjänsterna utförs via mobiltelefon, så vi har också ståbord där kunderna kan stå och prata med handläggare och få vägledning. På vissa servicekontor finns id-kortshantering, men någon sådan kommer inte finnas här, säger Pia Andersson.

Stort utbud på torget

I Göteborgslokalers lokal på Vårväderstorget 4 låg tidigare Göteborgs Stads medborgarkontor, men sedan flytten av det har någon fast verksamhet inte funnits i lokalen.

– Med servicecentret på plats så finns de flesta serviceinrättningar tillgängliga – apotek, tandvård, bibliotek men även en folkhögskola, gym och frisör med mera, säger Anders Rydholm, fastighetsförvaltare på Göteborgslokaler.