Samarbete med Port Elizabeth. Ett treårigt samarbete mellan Göteborgs Stad och Port Elizabeth i Nelson Mandela Bay i Sydafrika inleddes i oktober. Målet är att öka tillgängligheten inom respektive stad, så att invånarna både känner sig och kommer närmare varandra.

– Accessible cities är ett stort projekt som kommer få stor genomslagskraft. Det handlar om att våra göra städer tillgängliga för alla, bland annat i form av stadsutveckling och integration genom arbete med lokal demokrati, säger Göteborgs Stads internationella chef Gunilla Bökmark, vid stadsledningskontoret.

Idéer för utsatta områden
Under den kommande treårsperioden kommer en styrgrupp samt en teknisk grupp från respektive land att besöka sin motpart en gång om året, vilket alltså innebär att representanter för städerna sammanlagt kommer att träffas två gånger per år.

Det första besöket genomfördes i Port Elizabeth i oktober och även om målet för första mötet främst var att lära känna varandra och sätta formerna för projektet inhämtades också olika typer av kunskap.

– Vår tanke med projektet är att få tips och idéer om hur utsatta områden i vår stad ska känna sig närmare övriga staden. I Port Elizabeth pågår just ett sådant integrationsprojekt och erfarenheterna därifrån var en av sakerna vi tog med oss hem och nu kommer att arbeta vidare med.

Stora skillnader mellan olika grupper
En av utgångspunkterna är att skapa städer där alla känner sig delaktiga och som en del av hela staden oavsett i vilken stadsdel hen bor.

– Port Elizabeth är precis som Göteborg ett område där det finns stora skillnader mellan olika grupper. Det finns många erfarenheter att ta till sig från båda håll och vi försöker lära av varandra.

Gunilla Bökmark understryker att det handlar om ett utbyte åt båda hållen, där Göteborg har många och viktiga saker att lära av integrationsarbetet i Port Elizabeth.

Kommer till Göteborg i mars
– Där finns väldigt mycket olika aspekter att ta hänsyn till, men i bästa fall kommer det här leda till ökad tillgänglighet mellan olika delar av staden och en ökad integration. Det är också ett väldigt roligt samarbete och det ska bli kul att se vad som händer.

I mars är det dags för representanterna från Port Elizabeth att besöka Göteborg.

– Då ska vi visa exempel från vår stad och se vad som har hänt sedan sist. Våra projekt utvecklas ju hela tiden, så det finns alltid nya saker att lära och ta till sig. Då hoppas vi också kunna visa resultat utifrån de erfarenheter vi nu tog med oss hem från Sydafrika.

Göteborgs Stads samarbete med området som i dag är Nelson Mandela Bay har pågått sedan 1999. Tidigare samarbeten har till exempel handlat om hållbar utveckling, klimatförändringar och stadsutveckling.