Nästa år kommer meny-appen. Enklare att hantera beställningar, planera menyer och följa upp fakturor. Detta är exempel på förbättringar som kostplaneringssystemet Aivo2000 bidragit till i stadens måltidsverksamheter. De utbildningar som skett i det nya systemet har fått positiva reaktioner från medarbetarna och under 2015 kommer den nya meny-appen lanseras.

– Införandet av Aivo har gått väldigt bra, alla har varit väldigt positiva till ett kommungemensamt kostplaneringssystem och det har länge funnits behov av ett samordnat system för måltider i staden, säger Raija Wallman, lokal projektledare för Aivo2000 i stadsdelen Centrum.

Måltidsverksamheterna i Angered och Centrum var först ut med att införa Göteborgs Stads nya gemensamma kostplaneringssystem, Aivo2000. I mars 2014 började de sin resa med att utbilda medarbetare i respektive förvaltning. Utbildningarna har pågått i omgångar under året.

Raija Wallman och hennes kollega Åsa Göransson från Måltidsservice i Angered har utbildat cirka 220 medarbetare som arbetar på förskolor, skolor och äldreboenden i de båda stadsdelarna.

Har fått positiv feedback
I Göteborgs Stad har det tidigare funnits tre system från tre olika leverantörer. Att bedriva en effektiv och gemensam måltidsverksamhet har varit svårt. Medarbetare inom stadens måltidsverksamheter är positiva och har tagit till sig det nya systemet väl.

Att införa ett nytt kommungemensamt kostplaneringssystem har också inneburit utveckling av måltidsverksamheterna.

– Många har sett möjligheterna med Aivo direkt medan för andra har tagit lite längre tid att ta sig över kullen för att känna att det mynnar ut i något bra. Den feedback vi har fått efter införandet har varit positiv och det har varit väldigt roligt, säger Åsa

Enklare för medarbetarna
Systemet används nu dagligen i verksamheterna och fungerar som ett hjälpmedel för köken till exempel när det gäller produktionsbehov. Systemet har också gett en ökad tydlighet och säkerhet i produktion och leveranser till kunderna, till exempel att hantera beställningar, planera menyer och inköp och följa upp fakturor.

– Det underlättar medarbetarnas dagliga arbete att exempelvis veta hur många portioner som ska beställas till varje ställe. Det hjälper också till att minska på produktionssvinnet, förklarar Raija.

Måltidsservice i Angered arbetar just nu med att följa upp medarbetarnas erfarenheter via workshops samt via mail och telefon. Nästa steg är att kunderna snart ska kunna göra beställningar via webben.

Stadsdelen Centrum förbereder sig för att erbjuda sina kunder beställningar via webben. Under 2015 kommer det lanseras en menyapp för göteborgarna med uppdaterade och tillgängliga matsedlar.

I de övriga förvaltningarna pågår arbetet med att erbjuda kunderna möjlighet att beställa på webben och tillgång till menyappen.