Tio arbetslösa med funktionshinder får i år delta i ett nytt traineeprogram i Göteborgs Stad, med sikte på ett fast jobb. Första traineen har redan börjat.

– Det här är ett pilotprojekt för att erbjuda arbete till personer med nedsatt arbetsförmåga som står hyfsat nära arbetsmarknaden. Vi vill ha en mindre grupp, som får utbildning av hög kvalitet så att chansen till fortsatt jobb är god, säger Yvonne Bergström, planeringsledare på stadskansliets personalenhet.

Fast jobb är slutmålet

Under de första sex månaderna får de tio deltagarna praktik på sina arbetsplatser fyra dagar i veckan och utbildning en dag i veckan. Utbildningen skräddarsys utifrån varje individs behov, inom till exempel gymnasieskola eller högskola. Ledning och genomförande av projektet köps från det kommunala vuxenutbildningsföretaget Studium.

Arbetsförmedlingen hjälper till med den anpassning av arbetsplatserna som kan behövas. Första halvåret utgår ersättning i form av aktivitetsstödet.

Andra halvåret är tänkt att vara en visstidsanställning, kanske med lönebidrag eller annat anställningsstöd. Och slutmålet är ett fast kommunalt jobb.

Många står utanför arbetsmarknaden

Den första traineen har alltså redan börjat, en kvinna med rörelsehinder som nu praktiserar som elevassistent på en skola. Fler praktikplatser, främst inom de kommunala bolagen och fackförvaltningarna, är på gång.

Att hitta intresserade deltagare lär inte vara svårt. Det finns många till exempel syn- eller hörselskadade, rörelsehindrade eller psykiskt funktionshindrade som står utanför arbetsmarknaden.

– Kommunfullmäktige har klart sagt ifrån att det är viktigt att personer med nedsatt arbetsförmåga får möjlighet till meningsfullt arbete eller sysselsättning och att kommunens rekrytering på alla nivåer ska spegla befolkningsstrukturen i Göteborg, säger Yvonne Bergström.

– Förhoppningsvis kan vi komma en bit på den vägen om vi hittar rätt personer och kan ge dem rätt insatser och stöd.