Ladda ner hela rapporten här. Den oberoende kommission som under ett drygt år granskat Göteborgs Stad lade på torsdagen fram sin rapport som fått titeln Tillitens gränser.

Kommissionen, som bestått av de tre professorerna Erik Amnå, Barbara Czarniawska och Lena Marcusson, har bland annat intervjuat drygt 40 politiker och chefer i Göteborgs Stad. De har också skickat ut enkät till 40 000 anställda.

Granskningen har gjorts efter att kommunstyrelsen i oktober 2011 beslutade att en oberoende kommission skulle utreda om det funnits något särskilt som skapat grogrund för oegentligheter i Göteborg. Kommunstyrelsen ville också ha förslag på hur den demokratiska processen i Göteborg kan stärkas. I uppdraget ingick också att lyfta fram goda exempel från omvärlden.

Kommissionen svarar i rapporten på de tre frågorna och lämnar också tio rekommendationer till Göteborgs Stad. Hela rapporten finns att ladda ner på länken nedan.