Tonåringar lever ett omfattande offentligt liv, det visar en ny studie som gjorts i Göteborg. Offentliga miljöer som gator och torg blir viktiga mötesarenor där ungdomar kan testa och passera gränser. Caféerna fyller också en viktig social funktion, särskilt för unga tjejer.

Den egna identiteten och den sociala tillhörigheten blir viktiga på ett nytt sätt när barnet tar steget in i tonårsvärlden. Livet i city lockar tonåringar. Hemma i de invanda miljöerna i det egna kvarteret med omnejd dominerar killar i de lägsta tonåren medan exempelvis tjejer gillar att gå på café och helst då inne i centrum. Caféerna i city har blivit viktiga mötesplatser för unga i Göteborg.

Det är bara några få exempel på det som framkommer i avhandlingen ”Öppna rum – om ungdomarna, staden och det offentliga livet” som gjorts av universitetsadjunkten Björn Andersson vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Studien baseras på observationer, intervjuer och enkäter och det är ungdomar i åldrarna 13-18 år från Göteborg med omnejd som finns med i undersökningen.

I dag, fredag 8 februari, disputerade Björn Andersson på avhandlingen om ungdomars offentliga liv som också visar att det finns stora skillnader när det gäller hur olika grupper av ungdomar lever och uppträder i den offentliga miljön.

Platser för kompensation

För ungdomar som upplever sig vara marginaliserade på andra områden i livet kan det offentliga rummet, gatan, torget, bli platser att få kompensation på, ett ställe att synas på och utkräva respekt av omgivningen. Inte sällan händer det att dessa ungdomar är inblandade i våldsamma situationer, enligt studien.

I avhandlingen tar Björn Andersson också upp de så kallade ”ungdomshelgerna” som exempelvis Valborg och tiden för skolavslutningarna och det faktum att vuxenvärlden i de sammanhangen uppfattar större folksamlingar av unga människor som störande och som socialt problematiska inslag i miljön.

I intervjuer med Björn Andersson berättar Göteborgsungdomarna också om sina erfarenheter av rädsla och obehag inför vissa miljöer i staden.

– Ungdomars offentliga liv är såväl socialt strukturerat som organiserat. Det bygger på solidaritet och påvisar samtidigt skillnaderna mellan ungdomar, säger Björn Andersson.